Geruzie over paardenzadels

Soms kom je een uitspraak tegen waarvan je denkt, het zal toch niet waar zijn.
Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 25 april 2017 een uitspraak gewezen, waarin een ruzie tussen twee ex-echtgenoten over allerlei roerende zaken centraal stond, met als grootste probleem de verdeling van paardenzadels.

De casus
Uit de casus blijkt dat de man en de vrouw in 2008 met elkaar zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en buiten iedere gemeenschap van goederen.
In de huwelijkse voorwaarden is een regeling opgenomen waaruit volgt dat kleding en lijfsieraden toebehoren aan de echtgenoot die ze in gebruik heeft. Daarnaast is er opgenomen dat, als er een geschil is over de vraag aan wie een goed toebehoort en dit niet kan worden vastgesteld,  het goed aan ieder van de echtgenoten voor de helft toebehoort.

Tussen de man en de vrouw was een geschil over wie van hen eigenaar was van de Anky Salinero paardenzadels. Klaarblijkelijk zijn dit bijzondere paardenzadels!
De man betoogde dat de aankoopbonnen op zijn naam stonden en dat daar als omschrijving MW is opgenomen. Volgens hem kon daaruit worden afgeleid dat het om een mannen zadel ging.
De vrouw daarentegen vertelde dat de aanduiding MW een aanwijzing is voor een vrouwenzadel en dat zij de zadels cadeau heeft gekregen. De tenaamstelling van de aankoopbonnen is niet van belang, aldus de vrouw, omdat de zadels waren betaald van de gemeenschappelijke bankrekening van partijen, zodat zij daaraan feitelijk voor de helft heeft meebetaald.

In deze zaak hadden partijen ook over allerlei andere op het oog onbenullige zaken geschillen, waaronder handdoeken, theedoeken etc.

De beoordeling
Uiteindelijk moest er door twee instanties over het geschil omtrent de paardenzadels geoordeeld worden.
Het hof oordeelt in hoger beroep als volgt.
Beide partijen stellen dat ze eigenaar zijn van de Anky Salinero zadels. Zij hebben de stellingen met betrekking tot het aankoopbewijs en betaling daarvan over en weer betwist, zodat niet is komen vast te staan welke stelling juist is.
Eigenaar van een zaak is degene aan wie de zaak op grond van een titel bevoegd is geleverd. De tenaamstelling van een aankoopbewijs kan daartoe een aanwijzing zijn, maar het hof vond dit onvoldoende, omdat daaruit niet duidelijk bleek of de zadels aan de man waren geleverd.

Het hof kon dus op basis van de stellingen, niet vaststellen aan wie van partijen de zadels zijn geleverd. Daarom wordt op grond van het bewijsvermoeden in de huwelijkse voorwaarden geacht dat de zadels aan ieder van partijen gezamenlijk toebehoren.

De man en vrouw zijn dus samen eigenaar van zadels en na daarover lang te hebben geprocedeerd is het de vraag of daarmee het geschil van de baan is.
 
Mediation
Ik ben benieuwd waar het partijen nu echt om te doen is. Gaat het daadwerkelijk om de zadels, of spelen er andere belangen van partijen. Wat maakt dat partijen zo lang met elkaar ruziën over zaken die, zeker als er meer van zijn, ogenschijnlijk makkelijk kunnen worden verdeeld.
Op mijn kantoor probeer ik daarom naar de achterliggende belangen te kijken door met de echtgenoten in gesprek te gaan. Vaak gaat het niet om de zaken zelf, maar meer om de emoties en gevoelens die er spelen bij een echtscheiding. Het is belangrijk en verstandig om hier samen over te praten en te proberen er goed uit te komen, zodat lange procedures niet nodig zijn. Dat komt de verhouding tussen partijen, vaak ook ouders, zeker niet ten goede.
Hoe het verder met de zadels is gegaan weet ik niet. Ik hoop dat deze man en vrouw uiteindelijk een oplossing hebben gevonden.

Wilt u meer informatie over mediation of hebt u andere vragen omtrent een echtscheiding? Neem dan contact met ons op!

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Bel voor meer informatie
078 - 613 45 33 of mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl

Meer gegevens