Hoe zit het met de wijziging partneralimentatie?

Op 19 juni 2015 hebben leden van de Tweede Kamer een voorstel van wet ingediend tot wijziging van het stelsel van partneralimentatie. De laatste ingrijpende wijziging dateert alweer van ruim twintig jaar geleden. Initiatiefnemers zijn van mening dat het huidige wettelijke stelsel van partneralimentatie en de daarop door de rechterlijke macht ontwikkelde berekeningssystematiek aan herziening toe is. Het doel van de nieuwe wet is dat het systeem van partneralimentatie moet aanpassen aan de huidige tijd. Het moet eerlijker, simpeler en korter.

Huidige status wetsvoorstel
Het voorstel is momenteel nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Of en wanneer het wordt ingevoerd is tot op heden nog niet duidelijk. 

Wat houdt nu dit wetsvoorstel in?
Samengevat: een nieuwe grondslag, verkorting van de alimentatieduur, en een nieuwe berekeningssystematiek.

Nieuwe grondslag
Er komt een nieuwe grondslag voor de verplichting om alimentatie te betalen. Op dit moment is de grondslag voor partneralimentatie de lotsverbondenheid tussen echtgenoten ook na de echtscheiding. Simpel beschreven: ook na het huwelijk moet je voor de andere (ex)echtgenoot zorgen.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt de grondslag gewijzigd naar een compensatie voor het gedurende het huwelijk als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuzes ontstane verlies aan verdiencapaciteit. De alimentatie is dus een compensatie voor de achterstand op de arbeidsmarkt die is ontstaan doordat een van de partners geen of minder tijd aan zijn of haar carrière heeft kunnen besteden.

Het recht op partneralimentatie ontstaat pas als er sprake is van verlies van verdiencapaciteit bij een van de partners, omdat er een achterstand is ontstaan op de arbeidsmarkt.

Duur alimentatie
In het wetsvoorstel wordt de maximale duur van de partneralimentatie teruggebracht van 12 jaar naar 5 jaar. Als het huwelijk minder dan 3 jaar heeft geduurd hoeft er geen partneralimentatie te worden betaald. Voor stellen die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, geldt een maximale duur van 10 jaar.

Berekeningssystematiek
Het moet simpeler, aldus de indieners van het voorstel. Het is momenteel niet mogelijk dat mensen zelf berekenen wat zij aan partneralimentatie moeten betalen. Het is ook niet mogelijk om de hoogte van de alimentatie aan te passen, zonder tussenkomst van de rechter of een gespecialiseerde advocaat, omdat de berekeningsmethode niet inzichtelijk is. Het moet gemakkelijker worden om zelf de hoogte van partneralimentatie te betalen. Hiervoor zal een passende berekeningssystematiek worden ingevoerd.

Zijn de voorgestelde regelingen een verbetering?
De nieuwe grondslag overtuigt niet dat deze eerlijker zou zijn. Immers, tijdens het huwelijk kan het welstandsniveau stijgen omdat de vrouw de man de gelegenheid heeft gesteld volop aan zijn carrière te werken. Mag zij dan na afloop van de relatie niet mee profiteren van het besten welvaartsniveau?

Tevens blijkt uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het lagere inkomen wel een gevolg moet zijn van de tijdens huwelijk gemaakte keuzes. Dit zal de alimentatiegerechtigde met een bewijsprobleem opzadelen, want hoe bewijs je dat een lager inkomen het gevolg is van de keuzes die tijdens huwelijk gemaakt zijn ten aanzien van de invulling van gezin en carrière? Of het systeem dus simpeler gaat worden is maar de vraag. 

Volgens ons brengt dit wetsvoorstel dus toch nog beperkingen met zich mee en voldoet het niet geheel aan de visie waarmee het voorstel is ingediend.

Wilt u meer weten over dit wetsvoorstel en weten wat de gevolgen van de intreding van deze wet voor uw situatie zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Bel voor meer informatie
078 - 613 45 33 of mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl

Meer gegevens