Ontslag op staande voet vanwege diefstal van 3 boeken!

In een eerdere blog is al eens stil gestaan bij het ontslag op staande voet en de vele juridische haken en ogen die daaraan kleven. Ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden op het moment dat de werknemer het heel erg bont heeft gemaakt. Er moet, aldus de wet, een dringende reden aanwezig zijn.Maar wat is een dringende reden? Wat mag wel en wat niet?
Wat denkt u bij diefstal van 3 boeken: is dat voldoende reden voor een ontslag op staande voet?Deze vraag kwam aan de orde in een op 30 mei 2017 gewezen uitspraak.

De casus
Werknemer was werkzaam bij een van de grootste grafische bedrijven in Nederland. Op 7 oktober 2015 heeft de werkgever de werknemer op staande voet ontslagen, vanwege het stelen van 3 Fantasia-IX boeken. De werknemer stelde dat hij toestemming had gekregen van collega X, om de drie Fantasia-IX boeken mee te nemen.

Procedure
De werknemer was het niet eens met het ontslag op staande voet en is een procedure gestart bij de Rechtbank. De werknemer kreeg in deze procedure gelijk van de Kantonrechter en de werkgever werd verplicht om het loon te betalen over de periode van het ontslag op staande voet, tot en met de dag van de uitspraak.
De werkgever was het niet eens met deze uitspraak en ging in hoger beroep bij het gerechtshof.
De werkgever moest bij het gerechtshof bewijs aanleveren, waaruit bleek dat de werknemer de boeken gestolen had. De werkgever kon geen gebruik meer maken van gemaakte camerabeelden, omdat deze inmiddels waren gewist. De werkgever heeft toen besloten om vier collega’s van de werknemer te laten getuigen, over de gang van zaken en over wat zij op de camerabeelden hadden gezien.
Alle collega’s verklaarden dat zij de werknemer naar de auto hadden zien lopen tijdens diensttijd, met een rugzak die op de heenweg vol was en leeg was toen de werknemer terugkeerde van de auto. Daarnaast verklaarden zij allen dat ze alleen de werknemer op de beelden hadden gezien en niet collega X, van wie werknemer beweerde toestemming gekregen te hebben.
Ondanks verschil in de verklaringen van de collega’s, was het Hof van mening dat er toch aan de bewijslast van diefstal was voldaan, omdat de verklaringen over wat zij gezien hadden op de beelden wel overeenkwam.

De beoordeling
Het Hof oordeelde dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven, nu op basis van de verklaringen vastgesteld kon worden dat de werknemer de boeken gestolen had. Het Hof stelde de einddatum van de arbeidsovereenkomst vast en veroordeelde de werknemer om het ontvangen loon terug te betalen.
Het is erg opmerkelijk dat het Hof in bovenstaande zaak heeft besloten dat het ontslag op staande voet gegeven mocht worden. Het ging immers slechts om 3 boeken, die zelfs vanwege misdrukken vernietigd zouden gaan worden.Daarentegen waren er binnen het bedrijf strenge richtlijnen wat betreft het meenemen van boeken.
Dus in dit geval was het meenemen van 3 boeken voldoende. Diefstal van een plakje kaas bij McDonald’s was niet voldoende. Daarentegen het drinken van een blikje Redbull in de pauze waarvoor de werkneemster niet betaald had, was wel voldoende! Zo ook het meenemen van 2 flessen motorolie daags voor ingaan pensioen.  Het blijft een tombola.
Het is raadzaam dat u zich goed laat adviseren alvorens u een werknemer op staande voet ontslaat.

Bel gerust voor informatie! 

Zie Hof Arnhem- Leeuwarden 30 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4675

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Bel voor meer informatie
078 - 613 45 33 of mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl

Meer gegevens