Toestemming om te reizen ondanks terroristische aanslagen

Het verkrijgen van toestemming van de andere ouder om na een echtscheiding met kinderen te reizen, blijft de gemoederen bezig houden.

Regelmatig komen ouders er samen niet uit en dan wordt de rechter ingeschakeld, met de vraag om vervangende toestemming voor een buitenlandse vakantie met de kinderen. Dat gebeurde ook in een casus waarin de rechtbank Overijssel op 18 oktober jl. een uitspraak heeft gedaan. Moeder wilde met de kinderen een weekend naar Londen. De vader van de kinderen weigerde zijn toestemming in verband met de terreurdreiging.

De vraag die in deze casus speelt is of angst voor terreurdreiging een gegronde reden is voor een ouder om toestemming te weigeren.

Geen gegronde reden voor weigering toestemming
De rechter is duidelijk: de angst voor aanslagen is onvoldoende reden om toestemming te weigeren. Er zouden dan weinig vakantiebestemmingen overblijven. De vader komt dan ook van een koude kermis thuis, want de rechtbank verleent de toestemming en de vader wordt veroordeeld in de proceskosten.

Vader wordt derhalve in het ongelijk gesteld. Toch is het niet zo vreemd dat de vader zijn toestemming wil onthouden, vanwege de terreurdreiging die er is (geweest). De rechtbank echter is van oordeel dat er sprake is van onvoldoende zwaarwegende argumenten  om de toestemming voor een vakantie naar Londen te weigeren. De rechtbank erkent dat er sprake is van een risico in verband met mogelijke terroristische aanslagen, maar van een negatief reisadvies van de Nederlandse overheid is geen sprake. Bovendien neemt de rechter in het oordeel mee dat de moeder goed heeft nagedacht en – voor zover mogelijk- het risico heeft verkleint door een hotel buiten het centrum te boeken. Zij erkent daarnaast het belang om grote mensenmassa’s te vermijden.

Nu de veiligheidsmaatregelen in Londen zijn aangescherpt is de angst voor aanslagen, weliswaar begrijpelijk, maar onvoldoende reden om de toestemming te weigeren. Daaraan toegeven zou een te grote inperking en een ongerechtvaardigde inbreuk op de bewegingsvrijheid van de vrouw en de kinderen betekenen. Ook andere grote Europese steden hebben de laatste tijd te maken gehad met aanslagen, zodat er dan weinig vakantiebestemmingen overblijven. De gekozen bestemming Londen kan niet als onverantwoord worden beschouwd.
De vrouw krijgt derhalve toestemming van de rechtbank en veroordeeld de man in de proceskosten.

Toestemming wordt echter niet altijd gegeven. In een vergelijkbare zaak was sprake van een vakantie naar Turkije. De vervangende toestemming werd geweigerd. omdat voor het gehele land een verhoogd risico aanwezig was op terroristische aanslagen,  zie ECLI:NL:RBNNE:2016:5804.

Bron: Rechtbank Overijssel 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4028

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Bel voor meer informatie
078 - 613 45 33 of mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl

Meer gegevens