eindelijk korte metten met zieke werknemer

Onlangs heeft de Kantonrechter in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarin een jonge werkneemster zich daags na beëindiging van haar zwangerschapsverlof ziekmeldde en weigerde instructies op te volgen. Dat kwam haar duur te staan: het gevolg was ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zonder vergoeding met veroordeling van de werkneemster in de kosten van de procedure!

Wat gebeurde er?
Een 26 jarige werkneemster, werkzaam als tandartsassistente, meldt zich daags na beëindiging van haar zwangerschapsverlof ziek. Werkgever twijfelt en roept haar op om bij de bedrijfsarts te komen, maar daar verschijnt zij niet. Werkgever roept haar opnieuw op. De bedrijfsarts is van mening dat werkneemster in staat is 2 x per week 2 uur passende arbeid te verrichten. Werkneemster is het er niet mee eens en stuurt een email dat zij niet in staat is om weer te beginnen met werken. Werkgever roept haar opnieuw op bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is duidelijk en oordeelt dat medisch gezien geen sprake is van ziekte en adviseert volledige werkhervatting conform een tijdsgebonden stappenplan.

Ook hiermee is werkneemster het niet eens en zij vraagt bij het UWV een deskundigenoordeel aan. Het UWV probeert contact op te nemen met werkneemster, maar zij is niet bereikbaar zodat geen oordeel kan worden afgeven.

Werkneemster vraagt daarna verlof aan waarmee werkgever akkoord gaat. Vanaf haar vakantieadres in het buitenland meldt werkneemster zich vervolgens ziek. Opnieuw volgt een oproep bij de bedrijfsarts, die oordeelt dat werkneemster per direct in staat is in aangepaste vorm aan het werk te gaan. Werkgever heeft een opbouwschema opgesteld waarbij werkneemster slechts een keer een trap op of af behoeft te gaan.

Werkneemster werkt niet mee en voldoet niet aan haar re-integratieverplichtingen. De getergde werkgever legt een loonstop op.  Enkele weken later start werkneemster op een andere locatie waar géén trap aanwezig is. Zij meldt zich twee weken later opnieuw ziek. De bedrijfsarts roept werkneemster opnieuw op en oordeelt dat werkneemster prima in staat is haar werk te doen rekening houdend met de beperkingen en het opbouwschema. Werkneemster werkt niet mee, werkgever is opnieuw genoodzaakt een loonstop op te leggen. Ook het UWV oordeelt dat werkneemster onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Werkgever heeft er genoeg van en dient een ontbindingsverzoek in bij de rechtbank, waarin gesteld wordt dat werkneemster herhaaldelijk ernstig verwijtbaar handelt of nalaat waardoor de arbeidsovereenkomst niet kan voortduren.

Oordeel van rechter
De kantonrechter oordeelt dat werkgever aan haar re-integratieverplichtingen heeft voldaan en werkneemster zich daar naar dient te schikken. In een arbeidsrelatie is het belangrijk dat iedereen netjes met elkaar omgaat, maar in deze situatie komt dat in het gedrang. Ook de opgelegde loonstops en het deskundigenoordeel van het UWV hebben geen verandering teweeggebracht bij werkneemster. De kantonrechter is dan ook van mening dat het gedrag van werkneemster ernstig verwijtbaar is en ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn, toekenning van een transitievergoeding en veroordeelt haar in de kosten van de werkgever.

Korte metten dus; eindelijk!

Rechtbank Den Haag 15 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3690

Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren. 

Meer lezen