Maximale transitievergoeding in 2017 verhoogd naar  € 77.000,-

In 2017 stijgen de lonen en daarmee ook de maximale transitievergoeding. De transitievergoeding bedroeg in 2016 maximaal € 76.000 en stijgt in 2017 naar € 77.000. De maximale transitievergoeding is € 77.000 óf een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 77.000.

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer die – niet verwijtbaar – ontslagen wordt, recht op een financiële vergoeding, de transitievergoeding.

Als voorwaarde geldt dat de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd en dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen bij de werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

 De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en het aantal dienstjaren.

De transitievergoeding geldt overigens niet indien de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die dan veelal op basis van een vaststellingsovereenkomst wordt afgewikkeld, wordt er onderhandeld tussen werkgever en werknemer. De hoogte van de ontslagvergoeding (is de uitkomst van de onderhandelingen. Werkgever en werknemer zijn dan niet gebonden aan de wettelijke transitievergoeding.