Kantoor Silfhout advocatuur & mediation

Professionele bemiddeling en advies bij arbeidsrelaties

arbeidsovereenkomst

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst is aan de orde van de dag. Wat is een arbeidsovereenkomst? Wat staat er in? Kun je ook werken zonder arbeidsovereenkomst?
Op deze vragen zal hierna worden ingegaan.

Schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst
U kunt een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mondeling afsluiten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dan staan de rechten en plichten vast, bijvoorbeeld de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de beloning. Sommige afspraken tussen een werkgever en een werknemer gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, bijvoorbeeld de proeftijd en het concurrentiebeding.

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen werkgever en werknemer over de wijze waarop zij hun samenwerking willen inrichten. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien:
- een werknemer in dienst treedt bij een werkgever;
- loon wordt betaald;
- arbeid wordt verricht;
- een gezagsverhouding aanwezig is tussen werkgever en werknemer.

Inhoud arbeidsovereenkomst
De werkgever moet binnen 1 maand na de indiensttreding aan werknemer mededeling doen over:
- de functie of het - soort werk dat de werknemer doet;
- de datum van indiensttreding;
- de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
- hoeveel uur de werknemer werkt (per dag of per week);
- de hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
- de duur van de opzegtermijn;
- de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is
- voorwaarden arbeidsovereenkomst. 

Geen arbeidsovereenkomst
Is er geen duidelijk vastgelegde arbeidsrelatie? Dan kan verwarring ontstaan over de afspraken tussen de werknemer en werkgever of de vraag of sprake is van een opdracht, of aanneming van werk.
De wet gaat er van uit dat er een arbeidsovereenkomst – is ontstaan - als de werknemer 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de werkgever ten minste het minimumloon moet betalen. Ook de regels voor ontslag zijn dan van toepassing. Is de werkgever het hier niet mee eens? Dan moet hij bewijzen dat er geen sprake van een arbeidsovereenkomst is.

Als u vragen heeft over de inhoud of het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunt u altijd contact met ons opnemen.