scheidingsadvocaat Dordrecht

Een oplossing in overleg

arbeidsmediation te dordrecht

Als werkgever kun je te maken krijgen met een arbeidsconflict. Een hoog opgelopen probleem verstoort de werkrelatie tussen jou en je werknemer, of tussen twee werknemers onderling, of tussen de OR en de werkgever. Het conflict is er, maar hoe kom je daaruit?

Bij een arbeidsconflict is het vaak moeilijk om zelf tot een oplossing te komen. Emoties en stress hebben de overhand en begrip voor de ander is nog moeilijk op te brengen. Met de hulp van een arbeidsmediator is een oplossing vinden wel mogelijk. Mediation is een vorm van probleemoplossing zonder tussenkomst van een rechter. De mediator heeft als doel om je te begeleiden bij het vinden van een win-winoplossing voor alle partijen. Een mediator is onpartijdig en is er voor zowel de werkgever als de werknemer.

Mediation arbeidsrecht
In het mediationtraject zal Yolanda Silfhout in een aantal gesprekken, zowel met partijen apart maar ook gezamenlijk, de situatie in kaart brengen, en zal er aandacht worden besteed aan de verwachtingen van de werkgever en die van werknemer. Er wordt gezocht naar een oplossing waar beide partijen achter kunnen staan. In de mediation en in de gemaakte afspraken wordt rekening gehouden met het arbeidsrecht.

Goede afspraken
Mediation werkt verhelderend en schept duidelijkheid voor beide partijen.
In veel gevallen blijft na de mediation de werkrelatie bestaan en kan als het conflict opgelost is weer samen verder gewerkt worden. Door het maken van nieuwe afspraken met elkaar kan een conflict snel opgelost worden en verdere escalatie voorkomen worden.

Afspraken vastleggen
In sommige gevallen echter zal door partijen besloten worden om de werkrelatie toch te beëindigen. Soms blijkt dit voor zowel de werkgever als de werknemer de beste keuze. 
Wanneer er tijdens de arbeidsmediation door jou of je werknemer, of door beiden, besloten wordt om niet samen verder te gaan, kunnen stappen gezet worden om de werkrelatie te beëindigen. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden, kunnen de afspraken hierover vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst.
Is die al opgesteld, maar wil je weten of alles correct en rechtsgeldig is? Laat dan door ons kantoor de vaststellingsovereenkomst beoordelen.

Oneens met ontslag
Mediation kan ook worden ingezet als er al sprake is van een ontslag. Wanneer een van de partijen het niet eens is met het ontslag, kan Yolanda Silfhout bemiddelen, met als doel een oplossing in overleg te bereiken in plaats van de rechter in te hoeven schakelen.
Als specialist arbeidsrecht in Dordrecht weet zij alles over ontslag, arbeidscontracten en de ontbinding ervan.

Ben je verwikkeld in een arbeidsconflict en ben je op zoek naar vakkundige arbeidsmediation in Dordrecht, neem dan contact op met ons. Bel 078 - 6134533 of stuur een e-mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl.