Het belang van duidelijk personeelsbeleid

In een recente uitspraak van het Hof Den Bosch wordt het belang van duidelijk personeelsbeleid in het geval de werkgever een werknemer wil ontslaan nogmaals onderstreept.
Het wegnemen van een pak koekjes uit de bedrijfskantine en agressief gedrag met een schaar vormde geen grond voor ontslag op staande voet.
Wees duidelijk wat de bedoeling is met de koekjes uit de bedrijfskantine!

 Wat speelde er?
Marco* is werkzaam bij ‘KunstsTof’*, een producent van kunststofverpakkingen voor de levensmiddelenindustrie, in de functie van productiemedewerker. Op een dag spreekt de directeur van KunstsTof hem aan op een verdwenen pak koekjes uit de personeelskantine. Marco verklaart de verdwijning door te stellen dat hij de koekjes niet heeft weggenomen met de bedoeling ze mee naar huis te nemen, maar dat hij ze veilig heeft willen stellen voor de middagploeg, die zich de koekjes altijd goed laten smaken. Het incident wordt door KunstsTof hoog opgenomen en ze willen met Marco in gesprek. Dit gesprek verloopt niet als gewenst en tijdens het gesprek stormt Marco weg. De directeur loopt hem achterna. Op zijn weg naar buiten pakt Marco een schaar en steekt deze in zijn zak. De directeur ervaart dit als een dreigende situatie en verzoekt Marco de schaar af te geven. Na meerdere malen aandringen geeft Marco toe, legt de schaar terug en het gesprek wordt vervolgd. KunstsTof ontslaat Marco hierna op staande voet. De hiervoor aangevoerde gronden zijn: het toe-eigenen van bedrijfseigendommen en het vertonen van agressief gedrag, waardoor sprake is van onherstelbare schade van het vertrouwen

Oordeel van de rechter
De procedure neemt tot en met de uitspraak in hoger beroep bijna een jaar in beslag. In eerste instantie heeft de rechtbank geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven, omdat er een dringende reden voor het ontslag was. In hoger beroep oordeelt het Hof echter anders en stelt dat KunstsTof in onvoldoende mate heldere regels heeft opgesteld wat betreft het pakken van koekjes uit de kantine. Marco heeft zich hierdoor niet hoeven beseffen dat het wegnemen van de koekjes uit de kantine door KunstsTof als diefstal zou worden bestempeld en dat dit ontslag op staande voet als gevolg zou hebben. Ook het ‘schaarincident’ is volgens het Hof geen grond voor ontslag op staande voet. Het wordt aannemelijk geacht dat Marco zich tijdens het gesprek geïntimideerd heeft gevoeld en dat hij de intentie zou hebben gehad om met de schaar te dreigen, is volgens het Hof slecht een subjectieve beleving van KunstsTof. Het ontslag op staande voet is volgens het Hof onterecht gegeven. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden en Marco krijgt naast een transitievergoeding een billijke vergoeding van € 3.500.

 Gevolgen voor u als werkgever                                   
De les die u als werkgever uit deze zaak kan trekken, is het belang van het opstellen van een duidelijk personeelsbeleid. Voor werknemers moet steeds helder zijn wat de gewenste gedragsregels zijn en wat de consequenties van bepaalde overtredingen kunnen zijn. Had KunstsTof een helder personeelsbeleid opgesteld, waarin stond vermeld dat het wegnemen van een pak koekjes uit de kantine wordt beschouwd als diefstal van bedrijfseigendom met een mogelijk ontslag op staande voet als gevolg, dan had zij mogelijk in haar recht gestaan met betrekking tot haar reactie op Marco’s gedrag. Nu heeft het haar een hoop tijd en bovendien betaling van een transitievergoeding en een billijke vergoeding gekost, naast doorbetaling van het loon vanaf datum ontslag op staande voet. 

Meer weten over ontslag en personeelsbeleid? Bel Silfhout advocatuur & mediation 078-6134533

Blog gebaseerd op uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:486 (gepubliceerd op 19 februari 2021)

* fictieve naam