Kun je het met je werkgever op een akkoordje gooien?

Ja dat kan; onder omstandigheden kun je met je werkgever afspraken maken over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
In een situatie die Yolanda Silfhout laatst behandelde, konden de werkgever en de werknemer het gelukkig eens worden over de beëindiging van hun samenwerking, terwijl er eigenlijk niets – erg - aan de hand was.

Wat speelde er?
De betreffende werknemer werkte al een aantal jaren als boekhouder bij zijn bedrijf. In de jaren dat hij in het bedrijf werkte, had hij de onderneming zien veranderen. Niet alleen in omvang, maar ook in de manier van werken. De digitalisering rukte op met een snelheid, die eigenlijk te hoog was voor deze werknemer. Hij kon de ontwikkelingen eigenlijk niet bijbenen. Allengs kreeg hij het steeds minder naar zijn zin. Het werk werd hem te moeilijk en te zwaar en hoewel hij zijn best deed en het bedrijf leuk was, begon er toch iets te knagen. Wilde hij nog wel? Maar ook; kon hij het nog wel?

Zijn werkgever zag de eerst goed functionerende werknemer veranderen. De werknemer leverde niet de productie die de werkgever van hem gewend was. Het duurde te lang, sommige zaken klopten niet. Kortom, er ontstond ontevredenheid bij de werkgever.

Gelukkig voor beide betrokkenen zijn ze met elkaar in gesprek gegaan en hebben ze een mooie regeling getroffen, over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Zodoende kon een mogelijk vervelende situatie worden voorkomen. Immers de werkgever had bij voortdurende ontevredenheid over het functioneren, de werknemer moeten aanspreken, de gesprekken moeten documenteren ed. Voor de werknemer zou dat, in dit geval, tot gevolg hebben dat dit een kant op ging die hij eigenlijk niet wilde. Hij had zijn beste arbeidsjaren erop zitten en wilde meer tijd met zijn zieke vrouw doorbrengen.

Zijn werkgever had hier begrip voor. Hij snapte dat het voor de werknemer niet meeviel om de ontwikkelingen bij te poten en dat bijscholing ook erg zwaar zou worden en de werknemer misschien te veel zou belasten.  
Als hij de werknemer een redelijke regeling bood, zou hij het met zijn werknemer ‘op een akkoordje kon gooien’.
En aldus geschiedde.

Vaststellingsovereenkomst
De afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarmee beiden tevreden waren.
Het is raadzaam om een vaststellingsovereenkomst op te laten stellen, omdat de afspraken dan duidelijk op papier staan en kunnen dienen ter ondersteuning van de WW-aanvraag van de werknemer.
In de vaststellingsovereenkomst dient te worden opgenomen per welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt en onder welke voorwaarden.

Voor de werknemer, die een WW-uitkering moet aanvragen, dient in ieder geval in de overeenkomst te worden opgenomen dat het initiatief tot de beëindiging afkomstig is van de werkgever en dat geen sprake is van een ontslag op staande voet.  Voorts dat is van belang dat rekening wordt gehouden met de opzegtermijn.
Sinds 1 juli 2015 dient een bedenktermijn in de overeenkomst te worden opgenomen.