sociale media en de deelgrage ouder

Kan de andere ouder vorderen dat foto's van hun kind van sociale media worden verwijderd?

In de tijd waarin wij leven, waar ieder levensdetail kan worden gedeeld op sociale media, ontstaan er tussen ouders die uit elkaar zijn regelmatig problemen over het delen van foto's van hun kind op bijvoorbeeld Facebook. Wat als de ene trotse ouderzijn geluk graag deelt door regelmatig foto's van het kind te plaatsen en de andere ouder het daar niet mee eens is? Kan de andere ouder dan via de rechter afdwingen dat de foto's van sociale media worden verwijderd?
U leest het antwoord in deze blog gebaseerd op een zaak waarin aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze vraag werd voorgelegd.

 Wat speelde er?
Brenda* en Pieter* hebben een relatie gehad en zijn samen de ouders van Josefine*. Zij zijn kort na de geboorte van Josefine uit elkaar gegaan. Pieter heeft Josefine erkend, maar geen gezag. Als de omgang tussen Pieter en Josefine wordt gestopt vanwege het coronavirus spant Pieter een kortgeding aan en vordert vaststelling van een omgangsregeling. Brenda, op haar beurt, stelt een tegenvordering in en vordert dat Pieter de foto’s van Josefine, die hij op zijn openbare Facebook- en Instagramprofiel plaatst moet verwijderen. Pieter heeft veel Facebookvrienden en begaf zich in het verleden in een bepaald milieu, waardoor Brenda het plaatsen van de foto’s gevaarlijk acht. Pieter verweert zich tegen de vordering van Brenda en stelt dat toen hij en Brenda nog samen waren, zij beiden veel foto’s van Josefine online zetten.

Oordeel van de rechter
De voorzieningenrechter stelt Pieter in het gelijk en stelt een voorlopige omgangsregeling vast. Brenda wordt in het ongelijk gesteld. Zij gaat in hoger beroep. De rechter oordeelt dat Brenda niet voldoende heeft onderbouwd wat zij bedoelt met Pieters risicovolle verleden en geen concreet voorbeeld geeft van de gevaren die het plaatsen van de foto’s van Josefine op Pieters sociale media kunnen hebben. Ook stelt het Hof vast dat het aantal vrienden en volgers van Pieter op zijn sociale media een gemiddeld aantal betreft. Het Hof weegt tevens mee dat Brenda niet heeft weersproken dat zij en Pieter tijdens hun relatie samen foto’s plaatsten op sociale media. Waarom dat volgens Brenda toen wel en nu niet meer zou kunnen, heeft zij niet kunnen uitleggen. De rechters oordelen het wel onwenselijk  dat de foto’s van Josefine openbaar zijn, waardoor iedereen deze foto’s kan zien. Omdat het account van Pieter niet is afgeschermd, en de foto’s niet privé zijn, bestaat een gevaar dat de foto’s worden misbruikt groter en is plaatsing van foto’s in ieder geval niet in het belang van Josefine. Pieter moet dus zijn openbare profielen op sociale media afschermen.

 Dus...                                   
Als ouders kunt u niet zomaar foto’s van uw kinderen plaatsen op sociale media. Mijn advies is om als je uit elkaar gaat daarover afspraken te maken en, beter nog, vast te leggen in een ouderschapsplan. Dat voorkomt gedoe en procedures. 

Silfhout advocatuur & mediation kan u nog meer tips en informatie geven.
Meer weten? Bel met 078-6134533

Blog gebaseerd op uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2492 (gepubliceerd op 18 maart 2021)

* fictieve naam