Zwart werken; let op bij alimentatie!

Hoe ga je om met zwarte inkomsten en alimentatie?
Het komt regelmatig voor dat degene die alimentatie wenst, stelt dat er tijdens het huwelijk sprake is geweest van grote stromen zwart geld. 
Maar hoe toon je dat aan? Hoe gaat de rechter hiermee om?
Dat lees je in deze blog.

 Wat speelde er?
Na zeven jaar huwelijk gaan Marja* en Joop* uit elkaar. Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren. De kinderen blijven bij Marja wonen. Marja verzoekt de rechtbank om een netto alimentatie gebaseerd op € 20.000 netto per maand, het bedrag waar zij en Joop volgens Marjo ten tijde van hun huwelijk van leefden. Joop is zelfstandig ondernemer en exploiteert een coffeeshop. Hij stelt dat het netto gezinsinkomen aanzienlijk lager bedrag was en dat dit circa € 4.000 bedroeg. Dat bedrag heeft hij aangegeven bij de Belastingdienst. Marja stelt dat de rest zwart werd verdiend. 

Oordeel van de rechter
Ter onderbouwing van haar standpunt dat er € 20.000 per maand binnenkwam en werd uitgegeven, overlegt Marja bewijsstukken, waaruit blijkt dat er regelmatig uitgaven werden gedaan bij high end merken, zoals Gucci, Chanel en Hermès. Ook brengt ze een uitgavenoverzicht in het geding dat aantoont dat zij en Joop in een bepaald jaar € 200.000 netto hadden uitgegeven. 
Joop ontkent dat hij zwarte inkomsten heeft. Hij betwist enkele uitgaven van Marja, maar hij kan niet het verschil verklaren tussen de levensstijl van het stel, zoals die blijkt uit de door Marja overgelegde bonnen en de inkomsten zoals die volgen uit zijn belastingaangifte. Joop concludeert dat niet anders kan dan dat er andere inkomensstromen zijn, maar dat deze bij Marja vandaan moeten komen. Hij neemt echter geen standpunt in met welk bedrag aan inkomsten de rechtbank dan wel rekening moet houden, indien zij niet met zijn standpunt meegaat dat hij geen zwarte inkomsten heeft. 
De rechtbank heeft moeite met deze zaak en uit gewetensbezwaar omdat zij, door te moeten oordelen over de zwarte inkomsten van Joop, in feite deze zwarte inkomsten in stand houdt. Maar de rechtbank zal een beslissing moeten nemen en komt uit op een alimentatie van € 4.000 netto voor Marja.

 Welke lijn kan worden getrokken uit jurisprudentie?                                   
Met enige regelmaat worden zwarte inkomsten aangedragen als grond voor het verzoek om een hoger bedrag aan alimentatie. De lijn die daarbij uit de jurisprudentie kan worden gedestilleerd is dat het een kwestie is van het aannemelijk maken van deze zwarte inkomsten. Er moet deugdelijk bewijs worden aangevoerd. En dat is vaak lastig. Pas als deugdelijk bewijs aanwezig is over het bestaan van zwarte inkomsten die de wederpartij niet of niet voldoende kan verklaren, zal met deze hogere inkomsten rekening worden gehouden bij het vaststellen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie. 

Meer weten over alimentatie? Bel Silfhout advocatuur & mediation 078-6134533

Blog gebaseerd op uitspraak Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:475 (datum publicatie 2 maart 2021)

* fictieve naam