Delen van informatie met de buitenwereld kan je geld kosten!

Een interview in het tijdschrift Landleven resulteerde in het verlies van partneralimentatie. Hoe dan? Dat lees je in deze blog.

Wat speelde er?
Barbara en Ido* zijn in 2013 gescheiden en sindsdien moet Ido Barbara elke maand ruim duizend euro aan partneralimentatie betalen. In 2019 leest Ido in het tijdschrift Landleven een artikel waarin Barbara geïnterviewd wordt. In dit artikel staat dat de nieuwe vriend van Barbara, Marcel, de deur opendoet voor de journaliste, de journaliste de weg wijst en dat hij koffie met wat lekkers verzorgt. Ook vertelt Barbara in het interview dat Marcel haar nieuwe vriend is en zij staan in het tijdschrift samen op de foto met de kinderen van Barbara en Ido. Ido had al langer het vermoeden dat Barbara samenwoonde met een nieuwe man en dit artikel bevestigde zijn vermoedens. Hij stelt een rechercheonderzoek in om bewijzen te verzamelen en start een rechtszaak tegen Barbara met het verzoek tot het beëindigen van zijn verplichting tot betaling van de partneralimentatie.

Hoe zit dit juridisch?
Op grond van de wet eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie, wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of wanneer hij/zij is ‘gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd’. Van het laatstgenoemde is pas sprake wanneer een affectieve relatie bestaat die van duurzame aard is en die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot met de nieuwe partner samenwoont, zij een gemeenschappelijke huishouding voeren en elkaar wederzijds verzorgen. Maar hoe toon je dat aan?

Oordeel rechter; artikel tijdschrift is voldoende bewijs
Het hof bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank en stelt dat sprake is van een relatie, waarin Barbara en Ido samenleven alsof zij gehuwd zijn, zodat de verplichting van Marcel om partneralimentatie te betalen eindigt. Het hof stelt dat enkel het artikel in het tijdschrift Landleven voldoende is om tot dit oordeel te komen. Barbara heeft het concept van het artikel opgestuurd gekregen en is akkoord gegaan met de tekst en de foto. Het hof is van oordeel dat het voor Barbara duidelijk geweest had moeten zijn dat met dit artikel richting de buitenwereld werd bevestigd dat zij een duurzame relatie heeft met Ido, dat zij samenwoonden en elkaar verzorgden. Zij had dan ook aan Marcel moeten melden dat zij een nieuwe partner had waarmee zij een gemeenschappelijke huishouding voerde en dat de alimentatieverplichting van Marcel zou eindigen. Dat heeft zij echter niet gedaan en dat kost haar geld!

Het hof bepaalt dat Marcel geen partneralimentatie meer hoeft te betalen en veroordeelt Barbara in de kosten van het recherchebureau voor de somma van € 25.042! 

Spreken is zilver, maar zwijgen is niet altijd goud!

Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2022:4974
*Alle namen in deze blog zijn fictief. 

Meer weten? Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6134533 of via jhs@silfhoutam.nl.