Gedoe over tuinhuis

Vindt u een tuinhuis, of overkapping ook zo leuk? Het is een mooie aanvulling in de tuin, maar het kan ook de bron van een groot conflict vormen als je uit elkaar gaat. Want, wie betaalt dan de investeringen in het tuinhuis? Daarover is geprocedeerd en op 27 juli jl. is uitspraak gedaan.

Wat was er aan de hand?
Yvon en Lucas* hebben drie jaar een relatie gehad en met elkaar samengewoond. Zij waren zo verliefd dat zij een samenlevingsovereenkomst niet nodig vonden. Yvon woonde met haar twee zoons in haar kleine huis en in 2015 trekt Lucas bij haar in. Omdat het erg krap was in huis, besloten Yvon en Lucas een tuinhuis te bouwen voor de zoons van Yvon. Lucas gaat bouwen en betaalt samen met Yvon de kosten. Op enig moment stopt Yvon met betalen. Lucas kiest ervoor om het tuinhuis toch maar af te bouwen en dat zelf te betalen, want aan een half afgebouwd tuinhuis heb je ook niets. Het tuinhuis is in 2016 klaar en in 2017 geldt dat helaas ook voor de relatie; de liefde is over. Lucas wil zijn investering van € 22.072,98 terug. Yvon piekert er niet over dat aan hem te betalen en Lucas sleept Yvon voor de rechter. Yvon stelt dat het zijn eigen keuze is geweest om het tuinhuis af te bouwen en dat het afgebouwde tuinhuis als cadeautje van Lucas aan haar moet worden gezien. In hoger beroep gaat het om de vraag of Yvon door de investering van Lucas, zoals dat heet, ongerechtvaardigd is verrijkt. 

Wat oordeelt de rechter?
Het Hof oordeelt dat dit het geval is. Yvon heeft pas tegen Lucas gezegd dat zij wilde dat hij stopte met het bouwen van het tuinhuis, toen het tuinhuis al zover af was, dat het niet afbouwen geen optie meer was en een aanzienlijke kapitaalvernietiging tot gevolg zou hebben. Als Lucas gestopt was met bouwen, had Yvon deze kosten op enig moment zelf moeten maken, aldus het Hof. Ook het feit dat het tuinhuis inmiddels in gebruik is bij de zoons van Yvon, maakt dat het Hof oordeelt dat de investering van Lucas in de afbouw van het tuinhuis een besparing van kosten aan de kant van Yvon oplevert. Er is volgens het Hof dus sprake van ongerechtvaardigde verrijking. 

Het Hof beoordeelt voorts of sprake is van een natuurlijke verbintenis, ofwel een cadeautje van Lucas aan Yvon. Yvon stelt dat Lucas aan het begin van de relatie schulden had, en zij ervoor gezorgd heeft dat hij inmiddels schuldenvrij is. Het is dus volgens haar denkbaar dat het afbouwen van het tuinhuis een cadeautje hiervoor is. Volgens het Hof heeft Yvon dat niet voldoende onderbouwd. Daarom kan niet worden gezegd dat het voldoen van (een groot deel) van de bouwkosten door Lucas kan worden beschouwd als een prestatie die op grond van een dringende morele verplichting van Lucas aan Yvon toekomt. Er is dus geen sprake van een natuurlijke verbintenis en Yvon moet € 11.000,00 terugbetalen aan Lucas. 

Moraal van het verhaal? Maak duidelijke afspraken met elkaar! Het liefst aan het begin van de relatie middels een samenlevingsovereenkomst, want, het moge duidelijk zijn, anders krijg je gedoe. 

Meer weten? Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6134533 of stuur een e-mail via jhs@silfhoutam.nl. 

* fictieve namen
Blog gebaseerd op ECLI:NL:GHAMS:2021:1678