hOE BONT KAN DE WERKNEMER HET MAKEN?

Zonder dossier wel heel erg bont en dat leidde tot de afwijzing van het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Lees verder in deze blog, met tips voor de werkgever.

 Wat speelde er? 
In deze zaak draait het om werkgever Staal bv* en werknemer Stan*. Staal bv is een bedrijf dat stalen producten ontwikkelt en produceert. Stan is ruim vijf jaar werkzaam bij Staal bv. Hij heeft in die tijd op verschillende afdelingen gewerkt, omdat hij door Staal bv meerdere keren is overgeplaatst. De aanleiding van de verschillende overplaatsingen is telkens slecht gedrag dat Stan tijdens zijn werkzaamheden vertoont of de aanvaringen die hij heeft met collega’s. Er is sprake van constante treiteringen, bedreigingen en intimidatie door Stan van zijn collega’s. Het verwijt aan Stan is dat hij een collega uitscheldt voor “Kontenbonker” en naar een andere collega “koekoek” roept elke keer als deze langsloopt. Voorts dat hij toen een collega een machine nodig had de sleutel eruit gehaald heeft, zodat deze medewerker de machine niet kon gebruiken. Wanneer Stan hierop wordt aangesproken door leidinggevenden leidt dit tot verhitte woordenwisselingen en hij acht zich niet verantwoordelijk voor de ontstane situatie. De werkgever is het beu.

 Oordeel rechter
Staal bv verzoekt de rechtbank om het arbeidscontract te beëindigen en voert daartoe een aantal argumenten aan, namelijk verwijtbaar handelen verstoorde arbeidsverhouding dan wel een combinatie daarvan. Er speelt dus genoeg, maar niet genoeg om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter gaat hier namelijk niet in mee!

 Waarom krijgt werkgever geen gelijk? 
De rechtbank stelt vast dat Staal bv de incidenten die hebben plaatsgevonden nauwelijks heeft gedocumenteerd. Hierdoor kan niet bewezen worden dat Stan, nadat hij op zijn gedrag is aangesproken, zich wederom op dezelfde manier heeft misdragen en daarom kan dit gedrag geen aanleiding vormen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ook een verstoorde arbeidsrelatie wordt niet aanwezig geacht omdat Staal bv zich onvoldoende heeft ingespannen om deze vermeende verstoorde arbeidsrelatie te herstellen.

De door Staal gekozen oplossing om Stan iedere keer te verplaatsen was geen goede aanpak aldus de rechter. Staal had de problemen op een andere manier moeten oplossen, bijvoorbeeld door Stan te helpen bij het verbeteren van zijn manier van communiceren en door het regelmatig voeren van gesprekken met de betrokken collega’s. De rechtbank oordeelt dan ook dat, voor zover er sprake is van verwijtbaar handelen van Stan, dit niet zodanig is dat het een einde aan de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.

Dus de arbeidsovereenkomst duurt voort!

 Tips voor u als werkgever naar aanleiding van deze zaak
Zo ziet u dat een werknemer het redelijk bont kan maken, voordat de arbeidsovereenkomst door de rechter wordt ontbonden. Enkele praktische tips op een rijtje:

  • Voer een duidelijke en complete documentatie omtrent incidenten met werknemers. Wanneer u dan een arbeidsovereenkomst wilt ontbinden, zal deze documentatie u ondersteunen bij de motivering van uw ontbindingsverzoek.
  • Indien er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, is het uw taak als werkgever om u voldoende in te spannen om deze relatie te herstellen, bijvoorbeeld door het starten van een mediation traject. Doet u dit niet of niet voldoende, dan kan het zijn dat de arbeidsovereenkomst niet op deze grond ontbonden kan worden.
  • Wanneer er keer op keer wrijvingen ontstaan tussen de betreffende werknemer en collega’s en u deze wrijvingen wilt aanvoeren als grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wordt er van u als werkgever meer inspanning verwacht dan het enkel overplaatsen van de werknemer naar een andere afdeling. Help de werknemer met het aanpakken van de oorzaak van de ontstane wrijvingen en laat regelmatig gesprekken plaatsvinden met de betrokken collega’s.

Silfhout advocatuur & mediation kan u nog meer tips geven. Meer weten? Bel met 078-6134533

* fictieve namen
Uitspraak 2 november 2020; ECLI:NL:RBMNE:2020:4745