Geen omgang, dan ook geen recht op alimentatie

Tot dit uitzonderlijke oordeel kwam een rechter die een moeder bestrafte voor haar houding.
Wat speelde er?
Frank en Margriet zijn gescheiden en oefenen samen het ouderlijk gezag uit over hun dochter Denise.* De rechter heeft in 2019 bepaald dat Denise bij Margriet zal wonen en dat Frank twee dagen in de maand tijd mag doorbrengen met Denise. Frank moet maandelijks alimentatie aan Margriet betalen. Margriet houdt zich niet aan de omgangsregeling en zij heeft een afwerende houding tegenover Frank. Haar negatieve visie op Frank steekt zij niet onder stoelen of banken en ook tegen Denise vertelt zij over haar vader niets goeds. Hierdoor wordt Denise beïnvloed en zij zegt dat zij geen contact meer met haar vader wil. Om het contact toch tot stand te brengen wordt een ouderschapsbemiddelingstraject ingezet, maar dat loopt spaak, doordat Margriet dit meerdere keren tegenhoudt. Ondertussen mist Frank zijn dochter ontzettend en voelt hij zich gefrustreerd over het feit dat hij zijn dochter niet ziet. Hij wil omgang met zijn dochter.

Omgang moet
Gelukkig grijpt de rechter in. Ook de rechtbank vindt dat er omgang moet komen vanuit de taak van de rechter dat deze er alles aan moet doen om het contact tussen een ouder en zijn/haar kind te bevorderen. De rechtbank stelt een omgangsregeling vast die inhoudt dat Denise een weekend per veertien dagen bij haar vader mag zijn. Maar de rechter gaat verder.

 Dwangsom en verrekenen alimentatie
Zonder dat Frank hierom gevraagd legt zij aan Margriet een dwangsom op. De rechtbank bepaalt dat wanneer moeder zich niet aan de omgangsregeling houdt, zij een bedrag moet betalen van € 1.000,- bruto per keer (!) dat zij de omgangsregeling niet nakomt, met een maximum van € 25.000,-. Vervolgens stelt de rechtbank dat deze dwangsom verrekend mag worden door Frank met de partneralimentatie die hij maandelijks aan Margriet moet betalen. Dat is zeer uitzonderlijk, omdat het verrekenen van vorderingen met alimentatie niet is toegestaan zonder toestemming van degene aan wie de alimentatie toekomt. Dit omdat alimentatie bestemd is om de kosten van levensonderhoud te voldoen, waardoor verrekening van de alimentatie voor financiële problemen bij de alimentatieontvanger kan zorgen. In deze zaak wordt hieraan voorbij gegaan en worden aanzienlijke gevolgen gekoppeld aan het niet nakomen van een omgangsregeling.

Prikkel
De rechtbank zal dit gedaan hebben omdat zij vreest dat Margriet zonder deze financiële prikkel de omgangsregeling – weer – niet zou naleven. Daarmee zou in strijd worden gehandeld met de belangen van Denise, die recht heeft op contact met haar vader. 

Ik vind het heel goed dat de rechter tot deze uitspraak is gekomen, omdat vaders vaak met lege handen staan als een moeder zonder gegronde redenen de omgangsregeling niet wil nakomen.

 Uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2021:3658
*De namen van zowel het gescheiden koppel als van de dochter zijn fictief. 

Meer weten? Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6134533 of via jhs@silfhoutam.nl.