Het kind op nummer 1!

Vaak voeren gescheiden ouders procedures over zaken die met name betrekking hebben op het persoonlijke leven van hun minderjarige kind en van invloed zijn op het contact tussen het kind en zijn ouders, het hoofdverblijf e.d.. Heeft het kind daarom het recht om de beslissing van de rechter over zijn of haar persoonlijke leven eerder te horen dan zijn ouders? Het hof oordeelde inderdaad dat dit het geval was.

Wat gebeurde er?
Toen Sven nog op de basisschool zat, kreeg hij het nieuws te horen dat zijn ouders uit elkaar gingen. De ouders van Sven hebben na deze mededeling afspraken gemaakt over de gevolgen van hun scheiding voor Sven. Jarenlang ging het redelijk goed totdat Sven naar de middelbare school zou gaan. Vanwege een meningsverschil over de middelbare schoolkeuze tussen de ouders van Sven, werd een procedure gestart. Bij deze procedure ging het ook over de (on)mogelijkheden van het voortzetten van de week op/week af regeling en de plaats waar Sven voetbalt.
Uiteraard wilde de ouders van Sven het beste voor hun kind, maar over wat dan ‘het beste’ is verschilden zij van mening. 
Voor Sven is het uiteraard erg moeilijk dat zijn ouders meningsverschillen houden over wanneer hij bij wie is, waar hij voetbalt en waar hij naar school gaat.
Buiten dat Sven het bijzonder vervelend vindt als zijn ouders ruzie maken, gaat het om zijn persoonlijke leven. Bij het hof vertelt Sven dat de uitspraak van de rechtbank voor hem veel teweeg heeft gebracht. Zijn eigen woorden gebruikend "het was verschrikkelijk, het leek het wel oorlog.". De herinnering eraan maakte ook dat Sven tijdens het gesprek bij het hof begon te huilen. Sven heeft het hof gevraagd om als eerste de beslissing van het hof te horen. Hij wil de beslissing niet van zijn ouders horen. Hij heeft het hof gevraagd hem een brief te sturen, zodat hij zelf de tijd heeft om de beslissing tot zich te nemen en te verwerken voordat zijn ouders het horen. Het hof heeft de wens van Sven met de ouders ter zitting besproken en zij hebben aangegeven het zonder meer goed te vinden dat het hof eerst een brief aan Sven schrijft. Zij herkennen dat  hij verwerkingstijd nodig heeft.
Het hof heeft het verzoek van Sven ingewilligd en hem als eerste een brief gestuurd waarin de beslissing van het hof beschreven staat.

Strekking van het verhaal 
Als ouders gaan scheiden heeft dit vaak verstrekkende gevolgen voor het minderjarige kind. Er worden regelmatig processen gevoerd door gescheiden ouders over zaken waarbij het kind het (lijdend) voorwerp is. De rechter in deze zaak begreep dit en vond daarom dat het kind recht had om eerst de beslissing aandachtig door te lezen en op zich in te laten werken voordat zijn ouders kennis konden nemen van het oordeel. Een prima en begrijpelijke werkwijze. Ik ben het voorts eens met de dringende overweging  van het Hof aan de ouders van Sven, om intensief te gaan werken aan hun oudercommunicatie al dan niet onder professionele begeleiding. In hun ouderschapsplan hebben de ouders afgesproken altijd open te communiceren en te zorgen voor harmonie. Tot verdriet van de vader, de moeder en ook Sven is gebleken dat dit onvoldoende is gelukt. Het is nu tijd om met elkaar weer een andere koers te gaan varen vanuit een gemeenschappelijke liefde voor Sven, aldus het Hof! 

Bron: ECLI:NL:GHARL:2020:5398
*gefingeerde naam

Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren.