Mag een ouder zomaar verhuizen zonder toestemming ex-echtgenoot?

Na een echtscheiding gaan ex-partners verder met hun leven, krijgen nieuwe partners en soms ook verhuizen ze. Maar stel de ex-partners hebben samen kinderen en de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben wil verhuizen, mag dat dan zomaar?
Nee, eigenlijk niet. Je hebt eerst toestemming van de andere ouder nodig. Mocht deze  geen toestemming geven, dan dient de rechter te worden in geschakeld.

Maar wat gebeurt er indien de ouder zonder overleg verhuist? Kan deze ouder dan verplicht worden om terug te verhuizen? Ja dat kan, zelfs als deze ouder elders al een huis gekocht heeft.

Wettelijke regels
Op grond van de  wet heeft een ouder die gezamenlijk gezag het uitoefent over een kind en wil verhuizen, toestemming nodig van de andere ouder. Indien bijvoorbeeld de vader geen toestemming wil verlenen, kan de moeder de rechter verzoeken om vervangende toestemming. Indien deze toestemming verleend is, mag de moeder verhuizen, ondanks het ontbreken van toestemming van de vader. Een dergelijk verzoek moet altijd worden gedaan voordat een ouder verhuist. Dit is echter in het onderstaande geval niet gebeurd met grote gevolgen voor moeder.

Wat speelde er?
Partijen zijn gehuwd geweest en uit dit huwelijk is een kind geboren. Na de echtscheiding is de minderjarige bij de moeder gaan wonen. In februari 2016 blijkt dat de moeder, zonder overleg met de vader, is verhuisd naar een andere woonplaats binnen Nederland. Pas na de verhuizing heeft zij om vervangende toestemming gevraagd.

De beoordeling
De rechter oordeelt dat de moeder zich laakbaar heeft gedragen, nu zij zonder overleg met de vader is verhuisd. De vader heeft hierdoor namelijk niet de mogelijkheid gehad om de kwestie voor te leggen aan de rechter.
Vervolgens kijkt de rechter naar de omstandigheden van het geval, waarbij onder andere gekeken wordt of er een noodzaak tot verhuizing is, de verhuizing negatieve invloed heeft op het contact met de andere ouder en hoe lang het kind al verhuisd is en eventueel gewend is aan zijn nieuwe omgeving.

 In deze zaak oordeelt het Gerechtshof dat er geen noodzaak tot verhuizing is bij de moeder, dat de communicatie tussen de ouders is verslechterd sinds de verhuizing en dat de vader de zorgregeling moeilijk kan volhouden wegens de afstand tussen de woonplaatsen. Daarnaast is het hof, anders dan de Raad voor de Kinderbescherming, van mening dat de minderjarige flexibel genoeg is om weer te wennen in haar oorspronkelijke woonplaats.
Moeder komt van een oude kermis thuis; zij krijgt geen toestemming en moet terug verhuizen.

Goed regelen
De moraal van het verhaal is dat u er goed aan doet om eerst de toestemming te regelen en dan pas te verhuizen.

Meer weten? Bel ons op 078-6134533, of stuur een email via info@silfhoutadvocatuur.nl 

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2017:965