Houdt de rechter niet van voetbal, of is de uitspraak terecht? 

Hoe denkt u dat een rechter oordeelde over een verzoek van de gescheiden vader Thomas* om met zijn kinderen alle EK-wedstrijden van het Nederlands elftal te mogen bezoeken? Stond de rechter een uitbreiding van de omgangsregeling toe? 

Wat speelde er?
Lotte en Thomas*, ex-echtgenoten, zijn de vader en moeder van  Luuk en Anna*. Al tijdens de relatie waren Thomas en Lotte enorme voetballiefhebbers en zij gingen samen met de kinderen vaak naar wedstrijden van het Nederlands elftal, ook in het buitenland. Daarnaast is Thomas, en vanaf hun geboorte ook Luuk en Anna, lid van de supportersvereniging Ons Oranje, waardoor zij gerekend worden tot de groep meest trouwe supporters van het Nederlands elftal. Een fanatiek voetbalgezin dus.
Eind 2019 raakten Lotte en Thomas verwikkeld in een langslepende vechtscheiding en onder andere het bezoek van de wedstrijden van Nederland aan het EK voetbal werd in een van de vele procedures een punt van strijd. Thomas wilde graag met Luuk en Anna naar de wedstrijden van het Nederlands elftal, ook een aantal in het buitenland. Lotte wilde dit niet, omdat de dagen waarop de wedstrijden zouden plaatsvinden, de kinderen volgens de contactregeling bij haar zouden zijn. De wens van Thomas was volgens haar niet zo zwaarwegend dat moest worden afgeweken van de door de rechter opgelegde contactregeling. Ook vond Lotte dat Luuk en Anna de dag na de wedstrijden fit op school moesten zijn, terwijl de wedstrijden pas om 21.00 zouden beginnen en de kinderen normaal gesproken om 19.15 naar bed gaan. Thomas liet het er niet bij zitten en startte een kortgedingprocedure. Hij vorderde wijziging van de vastgestelde contactregeling.

Wat oordeelde de rechter?
Het is niet duidelijk of deze rechter van voetbal houdt, maar deze stond de verzochte uitbreiding niet toe. Volgens de rechter is het organiseren van een bijzonder uitje, zoals het bijwonen van een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal, niet zonder meer te kwalificeren als een bijzondere omstandigheid op grond waarvan afwijking van de overeengekomen contactregeling gerechtvaardigd is.

De rechter komt Thomas wel tegemoet, omdat Lotte en Thomas gedurende hun relatie een veel grotere waarde hebben gehecht aan het bijwonen van wedstrijden van het Nederlands elftal dan andere gezinnen. Ondanks dat in Nederland het Coronavirus heerste en de kinderen inmiddels een leeftijd hebben bereikt waarop zij leerplichtig zijn mogen zij met hun vader mee, naar de wedstrijd van het Nederlands elftal.
De rechter gaat er eenmalig toe over om een wijziging van de contactregeling toe te staan; Thomas mag met Luuk en Anna alleen naar de voetbalwedstrijd van zondag 13 juni en moest ervoor zorgen dat de kinderen voldoende slaap zouden krijgen en afspraken maken met school. Dit was niet wat Thomas voor ogen had, maar gelukkig is er toch winst behaald; Nederlands elftal wint met 3-2. 

Dus, afwijken van een vastgestelde contactregeling kan, maar dan moet er wel sprake zijn van een bijzondere omstandigheid.

Meer weten? Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6134533, of stuur een e-mail via jhs@silfhoutam.nl.

 

*fictieve namen
Blog gebaseerd op uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWV:2021:3218.