Scheiden is alles delen, dus ook de no-claimkorting!?

 Als mensen uit elkaar gaat leidt dat regelmatig tot strijd over de verdeling van de gemeenschap van goederen. Jouw Cd, mijn Cd, u kent dat wel. Als je meer dan 2 Cd’s hebt, kun je de collectie verdelen. Maar hoe zit dat met de no-claim? Wie krijgt deze? Over deze vraag is 5 jaar lang (!)  geprocedeerd tot en met het Hof. 

Wat speelde er?
Sanne* en Jip* zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. In 2016 wordt hun huwelijk door echtscheiding ontbonden. De ontbonden huwelijksgemeenschap is nog altijd niet (volledig) verdeeld en zij ruziën over van alles; over de over no-claimkorting.

Standpunten
Sanne vordert verdeling van schadevrije jaren, die zijn opgebouwd in de verzekering van de tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behorende auto, want, zo stelde zij, de premiekorting is mede een gevolg van de door haar opgebouwde en in standgehouden schadevrije jaren. Weliswaar is Jip als eerste verzekeringnemer op de polis opgenomen, omdat hij op het moment van afsluiten van de verzekering een no-claimkorting genoot van 75% (tegenover de no-claimkorting van de Sanne van 65%), maar dat neemt niet weg dat Sanne mede-verzekeringnemer is. 
Sanne voert aan dat Jip sinds 2006 niet of nauwelijks nog gebruik heeft gemaakt van de auto, omdat hij een auto van de zaak is gaan rijden (waarmee hij ook schadevrije jaren heeft opgebouwd). Sanne is dus sindsdien de regelmatige bestuurder van de auto.  
Op grond van de voorwaarden van de verzekering hadden partijen aan de verzekeraar moeten melden dat de schadevrije jaren aan Sanne moeten worden toegerekend, maar Sanne en Jip hebben dat over het hoofd gezien. Dat maakt volgens Sanne niet uit, want zij is met Jip in gemeenschap van goederen gehuwd en de schadevrije jaren moeten dan ook worden gedeeld. Als verzekeraar niet meewerkt met die verdeling dan moet Jip daaraan meewerken. Zij vordert van Jip het premievoordeel dat zij zou hebben genoten indien de verzekeraar wel met de verdeling van de opgebouwde schadevrije jaren had willen instemmen.
Jip is het hier niet mee eens; de autoverzekering staat op zijn naam. Híj heeft de no-claimkorting opgebouwd en hij heeft zelf een belang bij het behouden van die opbouw op het moment dat hij niet langer over een auto van de zaak kan beschikken. De door Sanne verzochte compensatie van misgelopen premievoordeel is niet toewijsbaar, omdat het gaat om een persoonsgebonden voordeel, dat niet voor verdeling in aanmerking komt, aldus Jip.

Heeft Sanne een claim, of no-claim?
Bij een echtscheiding kun je niet alles verdelen. Je kunt goederen verdelen, maar is de no-claim, een goed, althans is het een vermogensrecht?
Vast staat dat de no-claimkorting niet zelfstandig overdraagbaar is, aldus het Hof, (omdat daarvoor de medewerking van de verzekeraar nodig is) en niet los kan worden gezien van de autoverzekering van Jip. Het hof merkt de no-claimkorting daarom aan als een persoonlijke korting van Jip (in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer) op de door de verzekeraar geheven premie. 
Een persoonlijke korting is geen vermogensrecht aldus het Hof, zodat deze geen deel kan uitmaken van de huwelijksgemeenschap van partijen en waardoor verdeling hiervan niet mogelijk is. Sanne heeft dus geen claim en het hof wijst de vordering af.

Meer weten over echtscheiding? Bel Yolanda Silfhout via 078-6134533 of mail info@silfhoutam.nl 

Blog gebaseerd op uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 april 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1090 (publicatie 28 april 2021)

*fictieve namen