Maximum transitievergoeding stijgt ook in 2019 weer

Nieuw maximum
Ook in 2019 stijgt het bedrag dat maximaal aan transitievergoeding moet worden betaald. De wet bepaalt dat er een maximum is verbonden aan de hoogte van de transitievergoeding. Ieder jaar wordt het maximum door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewijzigd in overeenstemming met de ontwikkeling van de contractlonen. Het maximum is voor 2019 vastgesteld op € 81.000. Als het jaarsalaris van de werknemer hoger ligt dan € 81.000, bedraagt de maximumvergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

De transitievergoeding
De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen als het contract meer dan 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever is beëindigd of niet is verlengd. Deze vergoeding dient als vergoeding voor het ontslag van de werknemer, maar is ook bedoeld om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. De werknemer kan met de transitievergoeding bijvoorbeeld de noodzakelijke omscholing of bijscholing bekostigen.

Hogere vergoeding?
Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan overigens wel een hogere vergoeding worden bedongen. Dat is het geval als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in onderling overleg, bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst. Partijen zijn dan vrij om een hogere of lagere vergoeding overeen te komen.

 

Meer weten? Bel met Yolanda Silfhout