Tips voor werkgever: wees duidelijk!

Deze tips zijn gebaseerd op een nog niet zolang geleden gewezen uitspraak, waarbij de rechter het ontslag op staande voet vernietigt, omdat er te lang is gewacht met het nemen van actie. Bovendien zou deze zaak mogelijk anders zijn gelopen als de werkgever duidelijke huisregels zou hebben opgesteld.

Wat speelde er?
Een medewerker is sinds 2002 werkzaam bij de werkgever en werkt bij een kringloopwinkel. Bij de kringloopwinkel worden allerlei gebruiksvoorwerpen ingezameld. Na een selectie gaat een deel daarvan in de verkoop. De rest wordt als afval afgevoerd.
In de huisregels van de kringloopwinkel staat beschreven dat diefstal verboden is en dat het niet naleven van voorschriften aanleiding kan zijn voor een disciplinair traject. De huisregels zijn bij de werknemer bekend.

Meenemen afval; ontslag op staande voet
De werknemer neemt twee sporttassen uit de vuilniscontainer mee naar huis. De werkgever accepteert dit niet en stuurt de werknemer direct daarop naar huis en stelt een nader onderzoek in. Op 13 oktober, vier dagen na het wegnemen van de goederen, wordt de werknemer verhoord en vervolgens vijf dagen daarna op staande voet ontslagen. De werknemer is het hier niet mee eens en vordert vernietiging van het ontslag en wedertewerkstelling.

Oordeel rechter
De werkgever stelt zich op het standpunt dat de periode van vijf dagen die is verstreken tussen de feitenwisseling en de ontslagbrief, een redelijke termijn is. De rechter oordeelt anders; een arbeidsovereenkomst dient onverwijld te worden opgezegd. Als dat niet gebeurt  doet dat afbreuk aan de dringendheid van de reden voor het ontslag. Het ontslag op staande voet houdt dus geen stand!
Ook de toepassing van de huisregels vindt in de ogen van de kantonrechter geen genade. Hoewel de regels van de werkgever verbieden te stelen, hoeft het wegnemen van goederen geen diefstal op te leveren. Door afval weg te gooien wordt doorgaans afstand gedaan van eigendom en daarmee vervalt het wederechtelijk karakter van de gestelde gedraging. De kantonrechter acht de tekortkoming van de werknemer te gering. de arbeidsovereenkomst blijft dus in stand en de werkgever wordt veroordeeld om het loon door te betalen.

Tips
De les die uit deze uitspraak kan worden geleerd is dat met een ontslag op staande voet niet moet worden gewacht. Er mag wel nader onderzoek worden ingesteld en dat is in sommige gevallen ook noodzakelijk, maar dat onderzoek moet wel voortvarend worden aangepakt. Te lang ermee wachten, of niet voortvarend te werk gaan kan tot het oordeel leiden dat er niet snel genoeg is gehandeld.

Deze zaak zou mogelijk anders kunnen zijn gelopen als de werknemer in de huisregels duidelijk had beschreven dat het niet is toegestaan om goederen – ook goederen die als afval zijn bestemd – mee te nemen.
In eerdere zaken is overigens het meenemen van een pak Optimel, dat overigens over de datum was, als een voldoende reden voor een ontslag op staande voet geoordeeld. De rechter oordeelde dat de werkgever - een supermarkt - belang had bij strikte naleving van bedrijfsregels op dit punt. In deze bedrijfsregels stond expliciet opgenomen dat ontslag op staande voet volgt bij het meenemen van goederen zonder betaling. Ook van goederen die anders worden weggegooid. Duidelijkheid voor alles dus!

Meer weten? Bel ons op 078-6134533, of stuur een email via info@silfhoutadvocatuur.nl