Vermindering arbeidsuren, recht op vergoeding?

Heb je recht op een transitievergoeding als het aantal arbeidsuren wordt verminderd?
Ja, in een aantal gevallen kan je dan aanspraak maken op een transitievergoeding. Weten onder welke gevallen? Lees dan verder.

Wat speelde er?
Merel* is sinds 1980 in dienst bij De School* als leraar. In 2013 raakt ze voor bijna 44% arbeidsongeschikt.
Na een ziekteperiode van twee jaar wordt Merel ontslagen. Direct hierna wordt ze opnieuw in dienst genomen voor iets meer dan de helft van het aantal uren per week.
Merel verzoekt De School hierop om een (gedeeltelijke) transitievergoeding te betalen. Omdat De School deze vergoeding niet wil betalen stapt Merel naar de rechter.
 
Oordeel van de rechter
De kantonrechter oordeelt dat Merel recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Het Hof is het hier echter niet mee eens en wijst het verzoek van Merel af. Het Hof oordeelt zo, omdat zij van mening is dat de omzetting van het dienstverband naar een dienstverband met minder uren, geen gedeeltelijk einde betekent van de arbeidsovereenkomst. Hierbij vindt het Hof het extra belangrijk dat de vermindering van de uren in overleg heeft plaatsgevonden en dat dit aantal uren ook het maximaal aantal uren is dat door Merel gewerkt kan worden. Ook volgt deze handelwijze uit de CAO die op de arbeidsovereenkomst Merel van toepassing is.

Geen ontslag = geen vergoeding
Het Hof is dus van mening dat er geen sprake is van ontslag, omdat partijen met hun handelingen slechts hebben bedoeld het aantal arbeidsuren aan te passen aan het arbeidsongeschiktheidspercentage van Merel. Hierdoor zou er geen sprake zijn van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zou Merel geen recht hebben op een transitievergoeding.

Hoge Raad oordeelt anders
Merel is het hier niet mee eens en stapt naar de Hoge Raad. Ook de Hoge Raad vindt dat de arbeidsovereenkomst, in aangepaste vorm, is voortgezet. Wel is de Hoge Raad het met Merel eens dat deze manier van handelen ertoe heeft geleid dat sprake is van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad vindt dat werknemers in bijzondere gevallen dan ook recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Hierbij is van belang dat de werkgever door omstandigheden gedwongen is een substantieel deel van de uren (minimaal 20%) structureel te verminderen. Hierbij moet volgens de Hoge Raad bijvoorbeeld gedacht worden aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, of aan bedrijfseconomische omstandigheden.
Verder maakt het volgens de Hoge Raad niet uit op welke manier het aantal uren wordt verminderd. Of dit nu gebeurt door een gedeeltelijk ontslag, aanpassing van de arbeidsovereenkomst, of door een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe overeenkomst voor minder uren, als voldaan is aan de hiervoor genoemde omstandigheden heeft de werknemer recht op de transitievergoeding.

Belangrijk voor de praktijk
De Hoge Raad maakt met dit oordeel een uitzondering op de wet. Volgens de wet kan een arbeidsovereenkomst namelijk alleen in zijn geheel worden beëindigd. Ook is in de wet bepaald dat er alleen een transitievergoeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst in zijn geheel eindigt. Hierop is met dit arrest dus een uitzondering gekomen.

Tip: goed opletten dus bij een gedeeltelijk ontslag, voor zowel werknemer als werkgever. Vergeet ook de vervaltermijn niet!
*de namen van de werknemer en werkgever zijn fictief.

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2018:1617
Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren.