Kantoor Silfhout advocatuur & mediation

Geen procedures, maar overleggen

Collaborative practice

Overlegpraktijk

De overlegpraktijk, biedt een aantrekkelijk alternatief. Samen met professionals zoek je naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat zorgt voor maatwerkoplossingen waar de rechter meestal geen tijd of mogelijkheden voor heeft. Daarbij worden in een procedure de onderliggende problemen niet blootgelegd en opgelost. Zeker als er sprake is van een conflict met iemand waarmee je ook in de toekomst verder wil, biedt een procedure vaak niet het gewenste effect. In de overlegpraktijk is er oog voor de emotionele lading die conflicten kunnen hebben, zodat deze de inhoud van het conflict niet beïnvloeden.

Er wordt niet in termen van ‘winnen’ of ‘verliezen’ gedacht!

Hoe werkt het?
In de overlegpraktijk heeft elke partij een eigen advocaat en vinden met de andere partij en diens advocaat gesprekken plaats. Deze teambesprekingen staan onder leiding van een communicatie-specialist, die zorgt dat het gesprek goed verloopt en dat emoties besproken worden zonder dat deze het proces inhoudelijk beïnvloeden. Het zorgt voor maatwerkoplossingen waar de rechter meestal geen tijd voor heeft.

Voor wie?
Deze aanpak is zeer geschikt voor zakelijke conflicten waarbij bijvoorbeeld het behoud van de zakelijke relatie een rol speelt (maar dit hoeft niet) of het conflict heel complex is. Denk aan arbeidsconflicten met veel verschillende belangen of geschillen tussen aandeelhouders, of conflicten tussen partners in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof. In minder complexe gevallen kan de overlegpraktijk ertoe bijdragen dat de zaak zonder onnodig veel tijd of frustratie wordt afgerond.

 Werken in een team aan een oplossing, zonder inschakeling van een rechter. Zelf de regie houden dus!

Voor- en nadelen van de overlegscheiding en overlegpraktijk
Voordelen:
• regelen van uit elkaar gaan in overleg;
• zelf betrokken bij besluitvorming;
• snelle afwikkeling en slagvaardig kunnen handelen;
• aan tafel met deskundigen;
• ruimte voor creatieve oplossingen en maatwerk;
• Mogelijkheid tot afspreken dat uitkomsten niet openbaar gemaakt worden;

Nadelen:
• het is niet goedkoop (wel indien kosten worden afgezet tegen een procedure bij de rechter);
• indien geen regeling wordt bereikt, wordt het team ontbonden.

Wilt u meer weten over de overlegpraktijk? Neem dan contact op met Yolanda Silfhout. Zij is opgeleid tot collectief professional en kan u als ondernemer, of partner van de ondernemer, deskundig bijstaan in een echtscheiding en zakelijk conflict.