Kantoor Silfhout advocatuur & mediation

Professionele bemiddeling en advies bij arbeidsrelaties

vaststellingsovereenkomst

Kun je instemmen met het einde van de arbeidsovereenkomst?

Waar een arbeidsrelatie begint, kan deze ook eindigen, bijvoorbeeld als de tijd is verstreken, of de werknemer met pensioen gaat.
Veelal eindigt een dienstverband omdat de werkgever en werknemer dat met elkaar afspreken. Kan dat? Ja, dat kan, maar er gelden wel spelregels.

Als werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, is het raadzaam om de afspraken die hierover worden gemaakt vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Het dienstverband wordt dan, zoals dat heet, beëindigd met wederzijds goedvinden. Er komt geen rechter of UWV aan te pas.
Een schriftelijke vaststellingsovereenkomst is sinds 1 juli 2015 verplicht. De werkgever en werknemer moeten de overeenkomst allebei ondertekenen. Hierna heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd om eventueel af te zien van de overeenkomst. In dat geval moet hij dat schriftelijk aan laten weten. 

Inhoud vaststellingsovereenkomst
Voor de werknemer is van belang dat de eventuele rechten op WW worden veilig gesteld. Daartoe is nodig dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat:
- het initiatief tot de beëindiging afkomstig is van de werkgever;
- geen reden voor ontslag op staande voet aanwezig is (de zogenoemde dringende  reden);
- geen verwijt aan de werknemer kan worden gemaakt;
- de werknemer het recht heeft de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen
- van belang is voorts dat rekening wordt gehouden met de fictieve opzegtermijn.

Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten beoordelen of opstellen, neemt u dan contact op met Silfhout advocatuur & mediation.