Directeurtje nooitgenoeg

Aan gemaakte afspraken in een arbeidsovereenkomst dien je je te houden. Soms echter kan de rechter de afspraken opzij zetten, als de uitkomst van deze afspraken onredelijk is. Dat overkwam een werknemer die zich al voldoende verrijkt had. Meer weten? Lees dan verder!

Wat speelde er?
Kees* werkte als CFO bij Pinter NV*, een groot internationaal bedrijf. In de arbeidsovereenkomst van Kees was een regeling opgenomen dat Kees bij zijn vertrek ruim € 336.000 zou ontvangen.
Naast deze arbeidsvoorwaarde had Kees bedongen dat hij zijn reiskosten vergoed zou krijgen en dat hij gebruik mocht maken van de zakelijke creditcard.
Printer NV ontdekte echter na verloop van tijd enkele bijzondere uitgaves met de creditcard en schorste Kees om dit verder te onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat Kees € 107.555 aan privé-uitgaven had gedaan met de zakelijke creditcard. Hij werd op staande voet ontslagen. Printer NV stelde via KPMG een nader onderzoek waarvoor KPMG een bedrag rekende van € 96.649.
Kees is het niet eens met zijn ontslag en schakelt de rechter in.

Vorderingen
Kees heeft veel noten op zijn zang en maakt in totaal aanspraak op bijna € 700.000. Niet alleen vordert hij een billijke vergoeding van € 138.536, omdat hij van mening is dat het ontslag niet onverwijld is gegeven en onredelijk is omdat hem nooit richtlijnen zijn gegeven voor het gebruik van de creditcard en de CEO zijn declaraties altijd heeft goedgekeurd. Hij vordert voorts betaling de contractuele vergoeding van € 336.000 en een vergoeding wegens schending van de opzegtermijn en een niet betaalde bonus.
Printer NV vordert op haar beurt € 330.000 wegens verkeerd gebruik van de creditcard, de onderzoekskosten van KPMG en de buitengerechtelijke advocatenkosten.

Oordeel van de rechter
De kantonrechter oordeelt dat wel sprake was van een onverwijld gegeven ontslag. Het ontslag op staande voet is terecht. Bovendien vindt de rechter dat Kees geen recht heeft op de afgesproken vergoeding. Daar heeft hij het zelf naar gemaakt; de rechter vindt het niet redelijk om Kees de vergoeding toe te kennen gelet op zijn verwijtbare handelingen.
De gevorderde bonus wordt wel aan Kees toegewezen. Het functioneren van de werknemer moet volgens de rechter los worden gezien van het gebruik van de creditcard. Omdat Kees goed functioneerde, dient Printer NV wel de bonus uit te keren.
De onderzoekskosten van KPMG moet Printer NV zelf dragen omdat, aldus de Kantonrechter, deze kosten onredelijk hoog zijn, KPMG niet onafhankelijk is en Printer NV zelf ook al een schadebegroting had gemaakt. Printer NV dient deze kosten van een kleine ton dus zelf te dragen.

Belangrijk voor de praktijk
Niet alles wat er wordt afgesproken in een overeenkomst kan worden opgeëist, althans hoeft te worden voldaan. De handelingen van partijen kunnen maken dat het strikt volgen van de overeenkomst onredelijk zou zijn; daarom krijgt Kees de afgesproken vergoeding niet.  
Verder dient een werkgever zich te beseffen dat onnodig gemaakte en onredelijke kosten niet kunnen worden verhaald op de werknemer. Ook niet als de werkgever gelijk krijgt in de procedure. Let dus goed op welke kosten u maakt en besef u dat het maken van kosten een risico met zich meebrengt.

*de namen van de werknemer en werkgever zijn fictief.
Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2018:7718

Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren.