ALLES PROBEREN EN NIETS KRIJGEN

Dat overkwam een werkgever, Package BV* die bij de rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indiende op maar liefst 4 gronden! De rechter wees echter alle gronden af, de werkgever stond met lege handen en de arbeidsovereenkomst liep gewoon door. 

Hoe kwam dat zo?
Op het eerste gezicht lijkt het dat de werkgever erg sterk staat, gezien het feit dat hij maar liefst vier ontslaggronden aandraagt. Package BV heeft 4 ontslaggronden aangedragen, te weten: verwijtbaar handelen of nalaten, verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren en de cumulatiegrond. De rechter vindt dat echter niet voldoende.
Package BV en de heer Janssen zijn in 2007 een arbeidsovereenkomst aangegaan. Janssen was aangesteld in de functie van coördinator packing. Op de werkvloer hebben meerdere incidenten plaatsgevonden, waarbij diverse collega’s zich bedreigd voelde door Janssen. Janssen heeft tijdens een woordenwisseling tegen zijn collega’s gezegd ‘pas maar op ik ben niet bang, ik sla je buiten in mekaar’.
Package BV bestempelt de bedreigingen als ‘verwijtbaar handelen of nalaten’. De rechter betwijfelt dat bepaalde uitlatingen daadwerkelijk bedreigend bedoeld waren. Zelf als dat wel zo zijn geweest, valt volgens de rechter niet in te zien waarom er niet een officiële waarschuwing is gegeven door Package BV. Daarnaast stelt Package BV dat er door de incidenten sprake is van ‘een verstoorde arbeidsrelatie’. Ook hier gaat de rechter niet in mee. Dat Janssen na werktijd niet meegaat om gezellig een biertje te drinken met zijn collega’s staat vast, maar de rechter oordeelt dat hierdoor geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Daarbij komt dat de werkgever geen enkele poging heeft gedaan om de arbeidsverhouding te verbeteren. Ook heeft Package BV gesteld dat er sprake is van disfunctioneren van Janssen. Voor een geslaagd beroep op deze ontslaggrond moet vaststaan dat Janssen ongeschikt is voor het verrichten van de bedongen arbeid. Dat heeft Package BV niet aangetoond. Hoewel Janssen erop is gewezen dat zijn wijze van communiceren beter kon, is er geen concreet plan gemaakt om verbetering aan te brengen. Evenmin heeft Package BV een training aangeboden om de ‘communicatieskills’ van Janssen naar een hoger niveau te tillen. Ook de rechter dat Janssen te weinig tijd heeft gekregen om zijn manier van communiceren te verbeteren. 

Cumulatie
Ook de poging van de werkgever om alle gronden bij elkaar te voegen voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst strandt. Package BVdoet een beroep op de sinds 1 januari 2020 geïntroduceerde cumulatiegrond. Voor een geslaagd beroep op deze grond had Package BV duidelijk moeten toelichten waarom meerdere ‘onvoldragen’ gronden de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toch hadden gerechtvaardigd. Aangezien de Package BV ook hier weer tekortschoot in zijn motivering en toelichting, is ook een beroep op deze grond afgewezen.
Package BV staat met lege handen! Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen. 

Tip
Indien u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te ontbinden, gaat het niet om de kwantiteit van de ontslaggronden, maar om de kwaliteit. Zorg dus voor het nemen van de juiste stappen en leg een en ander goed vast! 

Bron: ECLI:NL:RBDHA:2020:4679
*gefingeerde naam

Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren.