Vrouwonvriendelijke onveilige werkomgeving komt werkgever duur te staan

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever, een beurshandelaar, ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door onvoldoende maatregelen te nemen om de vrouwonvriendelijke en onveilige cultuur bij zijn bedrijf aan te pakken en kent aan werkneemster een billijke vergoeding toe van € 350.000,-.

Wat speelde er? 
Suzanne* start op 1 november 2014 vol enthousiasme als Trader bij een beurshandelaar, OGS B.V.* met een salaris van € 75.000,- per jaar, exclusief emolumenten en een jaarlijkse variabele bonus. Bij OGS werken voornamelijk mannen en in het team van 45 medewerkers, waartoe Suzanne behoorde, was zij de enige vrouw. In het begin gaat het goed en na haar trainee programma maakt Suzanne promotie en zij ontvangst grote bonussen, gemiddeld € 250.000 over de afgelopen 3 jaren. Daarna echter worden haar beoordelingen slechter. In januari 2020 meldt Suzanne samen met een collega aan haar werkgever dat zij vanwege harassment en discriminatie niet langer voor OSG wil werken en openstaat voor een regeling. De werkgever heeft vervolgens een ontslagvergoeding aangeboden met welk aanbod Suzanne niet heeft ingestemd. Suzanne schakelt de rechter in en vraagt ontbinding met een hogere vergoeding. Zij stelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en wenst een vergoeding van 1.2 miljoen euro.

Oordeel rechter
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en overweegt dat OSG is tekortgeschoten in zijn verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. De bedrijfscultuur is hard en competitief. Naar de kantonrechter begrijpt worden bij wijze van uitlaatklep op de werkvloer niet alleen losse omgangsvormen getolereerd, maar wordt ook grensoverschrijdend gedrag toegestaan. Er is sprake van het afspelen van korte popmuziekfragmenten met een seksuele lading bij het behalen van een handelsresultaat, het maken van gebaren met een seksuele connotatie zoals Jerk it out, Sexylady en Bitch2, het delen in whatsapp groepen van afbeeldingen van schaars geklede vrouwen en het fictief oefening handelen in dick pics, het salaris van vrouwelijke pornosterren en de duurste beha. Het hogere management was hiervan op de hoogte en ook van het feit dat Suzanne al jaren niet meer meeging naar bedrijfsuitjes uit angst om lastig te worden gevallen. OSG heeft te weinig maatregelen genomen om deze onveilige bedrijfscultuur aan te pakken. Zij had geen heldere klachtenprocedure en geen vertrouwenspersoon. OSG heeft naar aanleiding van de melding van Suzanne in 2020 slechts een beperkt onderzoek gedaan naar één incident, overigens een poging tot verkrachting, in plaats van een meeromvattend onderzoek naar de bedrijfscultuur. Gelet hierop is sprake van ernstige verwijtbaarheid en komt aan Suzanne een billijke vergoeding toe. De kantonrechter begroot deze op € 350.000,-. Voor een separate schadevergoeding wegens ongelijke behandeling is geen ruimte, wel voor toekenning van de transitievergoeding van € 65.000.

Tip voor werkgevers: neem klachten van je werknemers serieus en pak deze aan. Als werkgever dien je zorg te dragen voor een veilig werkomgeving en daarbij past het voorkomen van seksuele intimidatie, waaronder ook wordt verstaan een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie.

Meer weten? Bel Yolanda Silfhout via 078-6134533 of mail info@silfhoutam.nl 

Blog gebaseerd op uitspraak Rechtbank Amsterdam 24 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1776 (datum publicatie: 26 april 2021)

*fictieve namen