Niet meer reageren op email van de baas

Hoe doet u dat in de weekenden en in uw vrije tijd? Verwacht u dat uw personeel reageert op uw emailberichten?

Binnenkort wordt wellicht geregeld dat een werknemer niet hoeft te reageren. Als het aan het PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk ligt moeten werknemers in hun vrije tijd namelijk onbereikbaar kunnen zijn voor de werkgever. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend waaruit blijkt dat ongestoorde vrije tijd van groot belang gevonden wordt. Verplicht uitrusten dus!

In de Memorie van Toelichting is het volgende hierover opgenomen.
Door de komst van smartphones en tablets zijn werknemers altijd bereikbaar en hierdoor voelen werknemers de druk om ook tijdens hun vrije tijd te reageren op werkberichten, aldus Van Dijk. Daardoor krijgen steeds meer werknemers een burn-out.
Zijn wetsvoorstel beoogt te regelen dat werkgevers maatregelen zullen nemen tegen de risico’s van de nadelige gevolgen, zoals stress en burn-out.
Ook nu is er al wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat werknemers tot rust kunnen komen. Door de opkomst van al die mobiele apparaten is niet alle regelgeving van deze tijd en dient dus te worden aangepast.

De grootste en groeiende groep die stressverschijnselen ervaren zijn jongeren tussen de 25-35 jaar oud, zo blijkt uit een onderzoek van het CBS, waarop Van Dijk zich baseert. Op dit moment ervaren meer dan een miljoen werknemers stress of burn-outklachten. Burn-out is beroepsziekte nummer één in Nederland. Veel mensen zitten hierdoor langdurig ziek thuis. Naast het persoonlijke leed kost dit de maatschappij ook veel geld.

Het doel van dit wetsvoorstel is dat het onderwerp bereikbaarheid buiten werktijd bij alle bedrijven onderdeel van het gesprek wordt tussen werkgever en werknemers. Op deze manier zijn alle werknemers er zeker van dat er duidelijke afspraken zijn over (on)bereikbaarheid buiten werktijd. Het wetsvoorstel voorziet er in dat werkgevers, via het door het bedrijf te voeren arbobeleid en de RI&E, verplicht worden de risico’s van continue bereikbaar te zijn in kaart brengen en daarbij ook maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van altijd bereikbaar zijn te voorkomen. Als aan deze verplichting niet wordt voldaan, kan de Inspectie SZW maatregelen nemen, waaronder het opleggen van een boete.
Het beoogde resultaat is het terugdringen van ziekteverzuim.

Wat denkt u, zal dit helpen?

 

Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren.