Mediation met het oog op de kinderen

In het mediationtraject zal uitgebreid aandacht worden besteed aan uw kinderen en uw rol als ouders, tijdens en na het verbreken van de relatie, of de echtscheiding.

De afspraken die u met elkaar als ouders over de kinderen maakt, zullen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Maar daar houdt het wat Yolanda Silfhout betreft niet mee op. Zij vindt het belangrijk dat er ook naar de kinderen wordt geluisterd. Kinderen weten vaak goed wat ze wel en niet willen als het gaat over de omgang met hun ouders. Door naar de kinderen te luisteren worden zij in de gelegenheid gesteld hun mening daarover te geven.

Kinderen en echtscheiding
Voor u als ouder is het goed te weten dat kinderen tijdens een echtscheidingsperiode bijna nooit stil staan bij hoe zij zich voelen. Ze gaan hun verdrietige en negatieve gevoelens in deze periode liever uit de weg. Wat kinderen wel doen:
·        ze maken zich onzichtbaar;
·        ze laten sociaal wenselijk gedrag zien;
·        ze laten zeer onaangepast gedrag zien.

Maar kinderen hebben ook recht op een mening in het kader van de echtscheiding en zij hebben vaak een heldere visie op de ingewikkelde situatie waar hun ouders en ook zij mee te maken krijgen in een echtscheiding. Daarom is het belangrijk dat er naar uw kinderen geluisterd wordt en dat daarmee ook iets gedaan wordt.

Gelukkig Gescheiden Plan: afspraken tussen ouders en kinderen
Het is de bedoeling dat in overleg met de ouders en de kinderen een Gelukkig Gescheiden
Plan wordt opgesteld, dat niet alleen door de ouders, maar ook door de kinderen wordt ondertekend. In het Gelukkig Gescheiden Plan worden afspraken op maat opgenomen, waarbij u kunt denken aan afspraken over hoe je, na de scheiding, met elkaar om wil blijven gaan. Een plan dus niet over, maar voor en van de kinderen en hun ouders. De ouders en de kinderen bepalen namelijk gezamenlijk welke punten uiteindelijk het Gelukkig Gescheiden
Pan vormen. Het plan wordt ondertekend door zowel de ouders als de kinderen en iedereen krijgt een exemplaar.
Een kindercoach zal met de kinderen praten en om de voor hen belangrijkste punten te verzamelen. Yolanda zal dit doen met de ouders.
Na een aantal maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats met elkaar om te kijken of de punten uit het gezinsplan nog moeten worden bijgesteld. 

Kinderen weten vaak goed wat ze wel en niet willen als het gaat over de omgang met hun ouders. Door naar de kinderen te luisteren worden zij in de gelegenheid gesteld hun mening daarover te geven. Een kindercoach helpt zowel de ouders als de kinderen om de periode rondom een echtscheiding zo goed mogelijk door te komen. Een kindercoach is er dus zowel voor de kindMediation eren als de ouders.

Yolanda Silfhout werkt samen met Annemarieke Visser, van Visser Kindercoaching. 

Meer weten? Neem contact op met Yolanda Silfhout, of met Annemarieke Visser, via info@uwkindvoorop.nl.