Kantoor Silfhout advocatuur & mediation

BLOGS

Vaststellen partneralimentatie, appeltje eitje?
Vaststellen van de partneralimentatie: kijken naar het inkomen, toch?
Niet helemaal! Benieuwd hoe dit zit? Lees hier meer

Maximum transitievergoeding stijgt ook in 2019 weer
Ook in 2019 is het maximumbedrag dat moet worden betaald aan transitievergoeding verhoogd. Lees hier meer.

Vermindering arbeidsuren, recht op vergoeding?
Heb je recht op een transitievergoeding als het aantal arbeidsuren wordt verminderd?
Ja, in een aantal gevallen kan je dan aanspraak maken op een transitievergoeding. Weten onder welke gevallen? Lees dan verder. Lees hier meer.

Wat moet je doen als werknemer om 40 maandsalarissen te krijgen?
Dat lijkt leuk, maar de werknemer die dit ontving, was wel zijn baan kwijt. Daaraan voorafgaand was sprake van een verstoorde arbeidsverhouding en gedragingen van de werknemer die niet door de beugel konden. Toch moest de werkgever diep in de buidel tasten. Wat ging er goed/fout?. Lees hier meer.

Tips voor werkgever: wees duidelijk!
Deze tips zijn gebaseerd op een nog niet zolang geleden gewezen uitspraak, waarbij de rechter het ontslag op staande voet vernietigt, omdat er te lang is gewacht met het nemen van actie. Bovendien zou deze zaak mogelijk anders zijn gelopen als de werkgever duidelijke huisregels zou hebben opgesteld. Lees hier meer.

Mag een ouder zomaar verhuizen zonder toestemming ex-echtgenoot?
Na een echtscheiding gaan ex-partners verder met hun leven, krijgen nieuwe partners en soms ook verhuizen ze. Maar stel de ex-partners hebben samen kinderen en de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben wil verhuizen, mag dat dan zomaar? Lees hier meer.

De ijzeren proeftijdtheorie geldt nog steeds!
Wat betekent dat? Hoe zit het ook alweer met een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst? Hoe lang mag de proeftijd duren? Wordt de proeftijd verlengd als werknemer in de proeftijd ziek wordt? Of, wat gebeurt er met proeftijd als de werknemer eerder met de werkzaamheden begint? Wilt u een antwoord op deze vragen, leest u dan mijn blog. Lees hier meer.

Toestemming om te reizen ondanks terroristische aanslagen
In deze zaak stond de vraag centraal of een vader zijn toestemming kan weigeren voor een vakantie van zijn ex-partner met de kinderen wegens angst voor terroristische aanslagen?  Lees hier meer.

Geen ontslag op staande voet, wel einde arbeidsovereenkomst
In deze zaak misbruikte de werknemer het vertrouwen van zijn werkgever. Maar is die reden voldoende om de werknemer ontslag op staande voet te geven? Lees hier meer.

Betekent einde huwelijk ook einde arbeidsovereenkomst?
In deze casus was sprake van een huwelijk en een arbeidsovereenkomst tussen beide echtelieden. Wat gebeurt er dan als het stel gaat scheiden? Eindigt dan ook de arbeidsovereenkomst? Lees hier meer.

Ontslag op staande voet van zieke werknemer; bezint eer ge begint!
In het algemeen is het ontslag op staande voet een weg met valkuilen en risico's, maar bij een zieke werknemer is het helemaal oppassen geblazen. Lees hier meer.

Ontslag op staande voet vanwege diefstal van 3 boeken!
Aan een ontslag op staande voet moet een dringende reden ten grondslag liggen. Is de diefstal van 3 boeken een dringende reden?  Lees hier meer.

Geruzie over paardenzadels
De verdeling van de gemeenschap van goederen bij een echtscheiding kan problemen opleveren. Het is daarom belangrijk om samen tot een oplossing te komen. Lees hier meer.

Ik ben je vader niet!
'Is mijn vader wel mijn echte vader?', 'Is mijn kind wel echt van mij?'. Er lopen veel mensen rond met deze vragen. Lees hier meer.

Het nieuwe trouwen
Trouwen in gemeenschap van goederen is niet meer de standaard. Lees hier meer.

Problemen met de proeftijd
Als er een  proeftijd is afgesproken, kun je de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd toch altijd opzeggen of niet? Lees hier meer.

Wat te doen met een zieke werknemer?
Sinds 1 juli 2015 kan een werkgever het ontslag van een zieke, weigerachtige werknemer enkel nog bewerkstelligen via ontbinding door de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt een dergelijk ontbindingsverzoek kritisch vanwege het opzegverbod tijdens ziekte. Lees hier meer.

Atijd luisten naar de baas, of toch niet?
Moet je als werknemer ieder wijziging accepteren?  Lees hier meer. 

Maximale transitievergoeding in 2017 verhoogd naar  € 77.000,-
In 2017 stijgen de lonen en daarmee ook de maximale transitievergoeding. Lees hier meer.

Co-ouder moet in zelfde gemeente blijven wonen.
In een op 22 december 2016 gewezen uitspraak werd geen toestemming verleend aan een man, die met de moeder van zijn kinderen de zorg verdeelde, om te verhuizen. Lees hier meer.

Kun je het met je werkgever op een akkoordje gooien?
Ja dat kan; onder omstandigheden kun je met je werkgever afspraken maken over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Lees hier meer.

Toch echtscheiding, ook al wil je dat niet?
Er wordt wel eens gesteld dat voor een huwelijk 2 x ja is vereist en dat voor een  echtscheiding 1 x nee genoeg is. En dat klopt! Lees hier meer. 

Hoe zit het met de wijziging partneralimentatie?
Er komt een nieuwe grondslag voor de verplichting om alimentatie te betalen. Wat houdt nu dit wetsvoorstel in? Lees hier meer.

Ontslag op staande voet
Het geven dan wel krijgen van een ontslag op staande voet houdt de gemoederen bezig. Belangrijkste wijzigingen in de WWZ. Lees hier meer.