What’s in a name? Mag Tim Pieter worden?

Soms kom je in de familierechtpraktijk uitspraken tegen die je werkelijk de wenkbrauwen doen fronsen en de uitspraak die in deze blog wordt behandeld is er daar een van. Gescheiden ouders ruziën over van alles en nog wat en zo blijkt ook over de voornaam van de kinderen, die moeder na de echtscheiding wil veranderen.

Wat speelde er?
Saskia* en Mo* hebben een relatie gehad en zijn samen de ouders van de drie minderjarige kinderen, over wie zij gezamenlijk het gezag uitoefenen. De kinderen, die bij Saskia zijn blijven wonen, zij hebben allen een Afrikaanse voornaam, vanwege de achtergrond van Mo.
Mo start een procedure met een verzoek aan de rechtbank om te bepalen dat Saskia verplicht is om de kinderen te noemen bij hun officiële namen en hen ook met die naam voor te stellen en te bepalen dat de kinderen bij alle instanties worden geregistreerd onder de namen die staan vermeld in hun geboorteakte. Dat verzoek dient Mo in omdat Saskia de voornamen van de kinderen eenzijdig is gaan wijzigen door een andere roepnaam te gaan gebruiken voor de kinderen.
Saskia stelt dat Mo de namen van de kinderen heeft bepaald en dat zij daar geen inspraak in heeft gehad.

 Heeft de rechtbank iets over de naam te zeggen?
De rechtbank kwalificeert het gebruik van een voornaam als een geschil over de invulling van het ouderlijk gezag. De rechtbank moet bij een dergelijk geschil een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat.
De rechtbank oordeelt dat het niet aan Saskia is om de voornaam van de kinderen eenzijdig te wijzigen door een andere roepnaam te gaan gebruiken. Het is niet in het belang van de kinderen dat zij, als zij bij Saskia zijn, anders worden aangesproken dan wanneer zij bij Mo zijn. Daardoor zouden de kinderen het gevoel kunnen krijgen dat zij hun identiteit moeten aanpassen afhankelijk van waar zij verblijven.
Voor de rechtbank speelt het culturele aspect overigens geen rol. De rechtbank acht dat onderscheid niet relevant. De rechtbank vindt het net zo schadelijk als deze ouders hun kind de voornaam ‘Tim’ hadden gegeven en een van de ouders vervolgens eenzijdig besluit het kind ‘Peter’ te gaan noemen. De rechtbank wijst Mo en Saskia op hun plicht om de identiteitsontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling van hun kinderen te bevorderen.
De rechtbank bepaalt dan ook dat de ouders de kinderen bij alle instanties waaronder school, huisarts, sportclubs en dergelijke voorstellen met en laten registreren onder hun namen zoals vermeld in hun geboorteakte.

 Opmerking
Hoewel ik de achtergrond van de verbreking van de relatie tussen deze mensen niet ken, komt het mij voor dat er meer speelt en dat deze ouders niet goed uit elkaar zijn gegaan. Immers als je het belang van je kind vooropstelt, is een procedure over de naam, of een andere procedure doorgaans niet nodig.
Wat triest voor deze kinderen. De vraag is echter of met deze terechtwijzing ook het gedrag van moeder (ten opzichte van vader) veranderd kan worden. 
Uitspraak van de rechtbank Gelderland van 20 oktober 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5930.
Bron: SDU Opmaat.
*Alle namen in deze blog zijn fictief.

Behoefte aan ondersteuning door een familierechtadvocaat? Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6134533 of mail naar jhs@silfhoutam.nl.