echtscheidingsadvocaat Dordrecht

Bij mediation gaat het om twee dingen: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Mediation

Samen tot een oplossing komen

Mediation is een moderne vorm van conflictoplossing. In plaats van een kwestie voor te leggen aan een rechterlijke instantie, waardoor er winnaars en (soms alleen maar) verliezers zijn, is mediation gericht op het creƫren van een win-winsituatie voor alle partijen.

Het inzicht en de vaardigheden van Yolanda Silfhout op het terrein van communicatieprocessen en onderhandelingen, in combinatie met creativiteit, maken haar tot een bekwaam mediator, betrokken bij de mens en de organisatie. Mediation is uitstekend geschikt in familierechtkwesties, zoals echtscheiding, maar ook bij arbeidsrechtelijke kwesties.

Wat is mediation?

Mediation is het samen oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale, deskundige conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator neemt geen standpunten in maar helpt partijen om een eigen oplossing te vinden. Partijen moeten vrijwillig deelnemen aan het mediation-proces en de partijen moeten bereid zijn actief mee te werken aan een oplossing. Als mediator begeleidt Yolanda Silfhout partijen stapsgewijs tijdens dit proces en stimuleert zij partijen in het denkproces om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen.

De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en geeft leiding aan de onderhandelingen die de partijen zelf gaan voeren. De deelnemende partijen bepalen onderling wat een aanvaardbare oplossing is. Zo houden zij grip op zowel het probleem als de oplossing. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Conflicten beheersen bespaart geld, tijd en energie en werkt bovendien positief op het bewaren van goede relaties.

De uitgangspunten en andere afspraken worden vooraf vastgelegd, meestal in een standaard mediationovereenkomst. Aan het eind van een mediationtraject worden de gemaakte afspraken schriftelijk en bindend vastgelegd in een overeenkomst.

Mediation is de oplossing voor problemen zoals echtscheiding en andere conflicten in de familiesfeer, arbeids en-managementconflicten. Voor deze kwesties bent u bij Yolanda Silfhout aan het juiste adres.