Corona-perikelen bij omgang tussen vader en kind

Corona is helaas de wereld nog niet uit en de corona-perikelen zijn ook de familierechtpraktijk binnengedrongen. Daarbij kwam de vraag aan de orde of sprake was  van slecht ouderschap bij niet-naleving van de corona-maatregelen.

Wat speelde er? 
Daan en Julia* zijn in 2019 van elkaar gescheiden. Het jaar daarvoor zijn zij trotse ouders geworden van een zoontje, Sam. Bij het uiteengaan hebben Daan en Julia een ouderschapsplan opgesteld, met daarin de afspraak dat Daan en Sam elkaar twee keer per week zien. Ook is afgesproken dat de omgangsregeling zal worden uitgebreid. Toen de corona-crisis in Nederland de kop opstak, gebeurde echter het tegenovergestelde en mocht Daan van Julia alleen nog een korte wandeling met Sam maken. Ook mocht hij Sam van Julia niet aanraken. Julia vond dat Daan de corona-maatregelen niet naleefde, omdat hij geen 1,5 meter afstand hield, tot twee keer toe niet in quarantaine is gegaan toen hij uit terugkwam uit een rood/oranje gebied en meer mensen thuis uitnodigde dan toegestaan. Daan was het hier niet mee eens en startte een kort geding. Hij vorderde nakoming van de zorgregeling en vooral nakoming van de afgesproken uitbreiding van de contactmomenten met Sam. De rechter stelde hem in het gelijk en oordeelde dat de omgangsregeling moet worden uitgebreid. Als Daan geen corona-achtige verschijnselen heeft, mag hij Sam gewoon aanraken, met hem knuffelen en spelen, zodat hij op een normale manier contact met hem kan hebben.

De uitbreiding van de omgangsregeling werd nageleefd, maar er ontstonden weer problemen toen Sam in het weekend dat hij bij Daan was een dusdanig heftige allergische reactie kreeg dat hij naar het ziekenhuis moest. Dat was voor Julia een reden om de omgang weer te stoppen en voor Daan om weer de rechter in te schakelen en dat leidde tot een hoger beroepsprocedure.

 Wat vond de rechter? 
Het Hof is van mening dat van iedereen mag worden verwacht dat hij/zij de coronamaatregelen opvolgt, om besmetting te voorkomen. Maar het feit dat Daan een andere invulling geeft aan de maatregelen, en er bijvoorbeeld voor kiest om een sneltest uit te voeren, betekent niet dat geen uitgebreidere zorgregeling kan worden vastgesteld. Dat zou anders kunnen zijn als Daan ondanks corona gerelateerde klachten Sam toch zou opzoeken, maar daarvan was in deze situatie geen sprake.

Ook oordeelt het Hof dat uit het feit dat Sam één keer een allergische reactie heeft gehad toen hij bij Daan verbleef, niet kan worden afgeleid dat Daan niet zorgvuldig met instructies over de voeding voor Sam omgaat, zoals Julia stelt. Daan heeft volgens het Hof de juiste maatregelen getroffen, dus de omgangsregeling kan worden uitgebreid.

Kortom, het feit dat ex-partners anders omgaan met de corona-maatregelen, betekent nog niet dat sprake is van slecht ouderschap.
Wat hier feitelijk een rol speelt is gebrek aan vertrouwen en dat los je niet op met procedures. Naar mijn mening doen Daan en Julia er verstandig aan om met elkaar in mediation te gaan. Zij zijn bij ons op kantoor van harte welkom!

Meer weten? Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6134533 of stuur een e-mail via jhs@silfhoutam.nl.

 Blog gebaseerd op uitspraak Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:1521

* fictieve namen